Invuo Technologies

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
1,49%0,02 SEK1,36224 596

Bolagsbeskrivning

Seamless är specialiserat på lösningar för betalsystem för mobiltelefoner såsom överföring av pengar mellan mobiler (Mobile Money) och kontantkortsladdning. Seamless transaktionsplattform ERS 360 hanterar årligen 3,1 miljarder transaktioner världen över. Seamless har system för elektronisk kontantkortsladdning och mobilhandel hos mer än 40 operatörer i 26 länder. Företaget startades 2001 och har idag kontor i Accra, Calcutta, Lahore, Mumbai, Riga och Stockholm.Seamless har tre huvudsakliga affärs- och produktområden där transaktionsväxeln ERS 360 är navet i verksamheten. De tre områdena utgörs av:

- Transaktionsväxeln
- Distribution
- SEQR  

Transaktionsväxeln
 
E-TopUp
E-TopUp utgör den större delen av affärsområdet Transaktionsväxel. ERS 360 är ett system som framförallt säljs till mobiloperatörer. Genom ERS 360 kan operatörerna erbjuda sina kunder en mångfald av elektroniska produkter. Historiskt har det största användningsområdet av ERS 360 varit laddning av kontantkort direkt via mobilen, så kallad TopUp. Tidigare har mobilkunder köpt fysiska skrapkoder för att ladda sina kontantkort. Det är dock betydligt mer kostnadseffektivt och säkert för operatörerna att låta sina kunder köpa samtalstid direkt via mobilen utan att behöva trycka och distribuera de fysiska skrapkoderna.
 
VAS – Value Added Services
VAS som också baseras på ERS 360 består av andra värdeadderande tjänster som säljs som tilläggs- funktionalitet till E-TopUp. VAS är en vidareförsäljning, det vill säga alla kunder som har VAS har även köpt e- TopUp. Operatörerna letar ständigt efter nya möjligheter att få användarna att nyttja mobilen mer, framförallt om kunden har ett förbetalt kontantkort. Med Seamless VAS kan operatören exempelvis erbjuda sina abonnenter att ringa billigare till vänner och familj, få bonus på inkommande samtal, ge billigare priser till kunder i olika regioner, vid olika tidpunkter, etc. Dessa tjänster riktar sig framförallt mot utvecklingsländerna där majoriteten av alla med en mobiltelefon har förbetalda kontantkort.
 
MOPS
Ett av de viktigaste urvalskriterierna när en mobiloperatör väljer teknikleverantör är en pålitlig och stabil supporttjänst. Många operatörer väljer att helt lägga ut driften av systemet för att minska sina kostnader samtidigt som man drar nytta av expertisen hos leverantören. Genom att utnyttja MOPS kan mobiloperatören fokusera på sina kunder medan Seamless tar ansvar för underhåll och drift av plattformen.
­
Marknaden
Marknaden för e-TopUp går generellt i allt högre utsträckning från att ha varit en enskild produkt till att bli ett fullt ekosystem av elektroniska produkter och tjänster. Fokus ligger på marknaderna i Afrika och Asien, där andelen användare med kontantkort fortfarande ligger över 90 procent. Seamless har sett ökad aktivitet på dessa marknader under slutet av 2014 och ser med tillförsikt fram mot 2015 där möjligheterna ser mer lovande ut än på länge, både när det kommer till utökade samarbeten med existerande kunder, som nyförsäljning till nya operatörer och operatörsgrupper.
 
Distribution
Efter förvärvet 2011 av den lettiska distributören SIA Lettel gick Seamless från att vara en ren teknikleverantör till att också bli en distributör. Affärsområdet Distribution har därefter, sedan juli 2013 även etablerat sig i Sverige där Seamless distribuerar elektroniska och fysiska kontantkort. Detta innebär att Seamless tecknar avtal med produkt- och tjänsteleverantörer samt distribuerar dessa produkter och tjänster direkt till återförsäljarna. Bolaget levererar då en ”end to end”-plattform för e-produkter som innefattar exempelvis mobil samtalstid, elektroniska presentkort och förbetalda betalkort.
 
Marknaden
Marknaden för distribution präglas generellt av hård konkurrens och låga marginaler i de flesta länder. Antalet aktörer på marknaden är få men produktutbudet relativt likartat varför priset historiskt varit den största konkurrensfaktorn. Kunderna (återförsäljarna) har dock i allt högre utsträckning börjat efterfråga nya produkter att distribuera i samma kanaler som elektroniska påfyllnadskoder. Detta inkluderar alla typer av elektroniska produkter. Presentkort till värdebevis och färdbiljetter för transport är exempel på produkter som stadigt växer. I dagsläget tvingas därför detaljisterna och dagligvarubutikerna ha flera olika system för att hantera dessa produkter. De företag som kan erbjuda en plattform med möjlighet att hantera existerande såväl som kommande elektroniska produkter kommer i längden ha de bästa förutsättningarna att ta marknadsandelar och därigenom också öka marginalerna inom distributionsverksamheten.
 
SEQR
Under slutet av 2011 lanserade bolaget den nya produkten SEQR som gör det möjligt att betala med mobiltelefon i butik och online samt att överföra pengar mellan privatpersoner. Under 2012 tillkom ytterligare tjänster med funktionalitet för riktade värdeerbjudanden samt möjlighet att ta betalt i en mobil kassa för småföretagare. SEQR är ett helt nytt betalningssystem som gör det möjligt att genomföra transaktioner utan att gå via kortnätverk och kortinlösande bankers befintliga och kostsamma lösningar. Tekniken bakom SEQR gör att handlaren inte behöver investera i någon dyr hårdvara eller omständlig installation för att kunna erbjuda sina kunder betalning med hjälp av mobilen. Tekniken fungerar lika bra på tryckt media som i digital media såsom webbutiker och tv- reklam. 2013 blev SEQR även kompatibelt med NFC (near field communication). Detta fungerar genom att en RFID-krets som stödjer NFC fästs på klisterlappen med QR-kod vid respektive kassaterminal som sedan avläses på max 10 cm avstånd. Transaktionen verifieras och genomförs via Seamless unika transaktionsväxel ERS 360. Detta leder till att kortnätverk och kortinlösande banker kan kringås och avgifterna för handlarna kan sänkas drastiskt. För kunden innebär SEQR ett nytt bekvämt sätt att betala på och kvittot från de genomförda transaktionerna finns alltid tillgängligt i mobiltelefonen. SEQR finns i Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Belgien, Nederländerna, Rumänien, Italien och USA dvs. 11 länder. Företaget planerar lansering av SEQR i Storbritanien senare under 2015. 
 
Marknaden
Mobila betalningar har varit ett hett ämne internationellt sedan mitten på 2000-talet. Initialt pratades det mycket om att mobila betalningar kommer spridas snabbast i Afrika och Mellanöstern, på platser där bank- samt betalinfrastruktur saknats eller varit bristfällig. Mobiloperatörerna i dessa länder har setts som de som naturligt skulle mantla rollen som införare och spridare av mobila betalningar, då operatörerna redan har den nödvändiga infrastrukturen och då det är både enklare samt billigare att sätta upp en ytterligare mobilmast kontra att bygga ut bank- och kortinfrastruktur på vissa av dessa platser.
 
I USA och Europa introducerades möjligheten till mobila betalningar på riktigt för första gången i och med lanseringen av Apples iphone år 2007. Innan dess hade mobiloperatörerna helt kontrollerat vad som var möjligt att förmedla/kapitalisera på via användandet av mobiltelefonin. På dessa marknader har dock infrastrukturen för alternativ till kontantbetalningar och överföring av pengar varit etablerat sedan länge, med kortbetalningar som det i dagsläget rådande alternativet.
 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet