Seamless Distribution

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-3,47%-0,06 SEK1,67236 264

Om aktien

Börsvärde MSEK98
Antal aktier TSEK58 765
30 dagar antal i snitt142 294
30 dagar omsatt i snitt TSEK236
Högsta 12 mån9,05
Lägsta 12 mån1,55
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2009-04-22

Nyckeltal

P/E-1,06
P/S0,34
P/B (kurs/eget kapital)0,68
Omsättning per aktie SEK4,67
EPS (vinst per aktie) SEK-1,57
Eget kapital/aktie SEK2,31
ROE %0,00
Soliditet %1,56
Rörelsemarginal %-0,30

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK274 549
Rörelseresultat TSEK-83 460
Resultat efter finansnetto TSEK-86 210
Årets resultat TSEK-86 927
Eget kapital135 762
Anläggningstillgångar TSEK14 880
Kassa och bank TSEK8 663
Omsättningstillgångar TSEK87 054
Långfristiga skulder TSEK7 591
Kortfristiga skulder TSEK107 931

Nettoomsättning i MSEK

20112012201320142015
Nettoomsättning i MSEK59 895134 337161 273 170 754279 997