Invuo Technologies

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
1,49%0,02 SEK1,36224 596

Om aktien

Börsvärde MSEK112
Antal aktier TSEK82 085
30 dagar antal i snitt169 418
30 dagar omsatt i snitt TSEK225
Högsta 12 mån9,05
Lägsta 12 mån1,25
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-04-21

Nyckeltal

P/E-0,86
P/S0,27
P/B (kurs/eget kapital)0,55
Omsättning per aktie SEK3,34
EPS (vinst per aktie) SEK-1,57
Eget kapital/aktie SEK1,65
ROE %0,00
Soliditet %1,56
Rörelsemarginal %-0,30

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK274 549
Rörelseresultat TSEK-83 460
Resultat efter finansnetto TSEK-86 210
Årets resultat TSEK-86 927
Eget kapital135 762
Anläggningstillgångar TSEK14 880
Kassa och bank TSEK8 663
Omsättningstillgångar TSEK87 054
Långfristiga skulder TSEK7 591
Kortfristiga skulder TSEK107 931

Nettoomsättning i MSEK

20112012201320142015
Nettoomsättning i MSEK59 895134 337161 273 170 754279 997