TargetEveryOne

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-2,90%-0,07 SEK2,34360 387

Bolagsbeskrivning

TargetEveryOne är en pionjär inom förädlad sms- och onlinemarknadsföring som skapar bättre kundrelationer. Med sofistikerade marknadsföringslösningar genererar TargetEveryOne ökad försäljning, ökad lojalitet och värdefulla insikter om kundpreferenser åt sina samarbetspartners. Med ett produkterbjudande som kan liknas vid succébolaget MailChimps - fast för sms - erbjuder TargetEveryOne några av marknadens mest sofistikerade lösningar för marknadsföring, med bland annat sms, sociala medier, email och andra kanaler som bas. Genom väl utvecklade analysverktyg erbjuder TargetEveryOne dessutom uppföljning av utskickade sms och kampanjer i samtliga kanaler och statistik över hur respektive mottagare har reagerat på dessa. Denna information kan i sin tur användas av partners som ett kraftfullt underlag till säljavdelningens arbete och som input till framtida kampanjer. TargetEveryOne har genom ett antal nyckelförvärv av traditionella sms-bolag på ett imponerande vis lyckats kombinera den i grunden tekniskt mogna produktportföljen med stora, befintliga kundgrupper. Nu satsar TargetEveryOne på ökad onlineförsäljning och nya, banbrytande produkter. 2015 omsatte koncernen pro forma SEK 150 miljoner och hade 48 anstälda. 

Bolaget

TargetEveryOne bygger bättre kundrelationer genom sofistikerad sms- och onlinemarknadsföring. Med sina användarvänliga och effektiva marknadsföringslösningar genererar TargetEveryOne ökad försäljning, ökad lojalitet och värdefulla insikter om kundpreferenser åt sina samarbetspartners. TargetEveryOnes onlineverktyg kan liknas vid succébolaget MailChimps - fast för sms – och bolaget erbjuder sina kunder lösningar för marknadsföring, med bland annat sms, sociala medier, email och andra kanaler som bas.

TargetEveryOne skalar nu upp ytterliggare genom satsningar på ökad onlineförsäljning, fördjupad dataanalys och nya produkterbjudanden.

Betydelsen av sms som kommunikationsform ökar, och är för många företag affärskritisk. Påminnelser om läkartider, uthämtning av paket och kvitton på betalningar är självklara i form av sms – och TargetEveryOne skapar sms-lösningar och kampanjer för email, sociala medier och andra kanaler med rikt mediainnehåll där kunden själv får bestämma design och utformning. TargetEveryOne ser till att kraven på användarvänlighet, attraktiva gränssnitt och digitalt innehåll tillgodoses - även för sms.

TargetEveryOne erbjuder sina kunder möjligheten att aktivt kunna följa och analysera resultaten av kampanjer och utskick. Genom väl utvecklade analyssystem kan användarna enkelt spåra skickade sms, kampanjer i sociala medier, via email eller i andra kanaler och se statistik över hur samtliga mottagare har reagerat på kampanjen - vilket fungerar som ovärderlig input för arbetet hos partnernas säljavdelningar.

I takt med att lojalitetsprogram blivit alltmer affärskritiska har TargetEveryOne på ett framgångsrikt sätt fångat upp den aktuella trenden genom att erbjuda moderna, mobila kundklubbs- och lojalitetslösningar. Med TargetEveryOnes mobila kundklubbs- och lojalitetslösningar får kundklubbsmedlemmarna löpande attraktivt formaterad information via sms och i andra kanaler om erbjudanden, speciellt riktade till den aktuella kunden. Ett mycket lyckat exempel är norska Vita Kundklubb för vilken TargetEveryOnes lösning har genererat rekordhög ökning i både försäljning och antalet nya medlemmar.

TargetEveryOne satsar på att fånga upp förestående trender där fysiska kanaler används för att generera medlemmar till kundklubbar och nya relaterade produkterbjudanden. Ett exempel är att rabatt kan ges på fysiska köp i utbyte mot kunden telefonnummer och medlemskap i kundklubben. Kundens konsumtion kan sedan löpande observeras och följas upp genom att sms med relevanta erbjudanden skickas ut.

TargetEveryOnes försäljning har hittintills till stor del skett genom direktförsäljning i den egna säljstyrkans regi men genom en offensiv satsning på onlineförsäljning, där kunden själv får gå in och plocka ihop sitt eget paket, samt försäljning via partners ska affären nu skalas upp ytterliggare.

 

Bakgrund

TargetEveryOne har sedan starten 2006 genomgått en omfattande transformation och har genom ett antal nyckelförvärv av traditionella sms-bolag lyckats kombinera den i grunden tekniskt mogna produktportföljen med stora, befintliga kundgrupper. TargetEveryOne börsnoterades 2015 och med en ny ledningsgrupp och styrelse på plats har affärsmodellen förfinats och genom förvärv av konkurrenter med stora kundbaser, såsom ViaNett, har bolaget på kort tid skalat upp sin verksamhet.

Förvärvet av konkurrenten ViaNett under 2015 var ett viktigt steg som har skapat stora möjligheter för TargetEveryOne. ViaNett har en omfattande kundbas med över 2 000 kunder och skickar ut 1 miljon sms om dagen. Trots sin stora kundbas men med ett limiterat och förlegat produkterbjudande hade ViaNett inte tillfredsställande marginaler. TargetEveryOne såg i ViaNett en möjlighet att - med sin breda och moderna portfölj inom sms- och onlinemarknadsföring - förädla bolagets affär och göra den betydligt mer lönsam.

Det visade sig vara en lyckad strategi som har resulterat i en uppskalning av TargetEveryOnes verksamhet, vilket öppnar upp för nya möjligheter. Den del av affären som kan härledas till ViaNett och sms-marknadsföring står idag för en betydande del av TargetEveryOnes omsättning och man har lyckats mycket väl med att kombinera nya produkter med mogna kunder.

 

Produkterna

TargetEveryone erbjuder sina kunder möjligheten att skapa en sofistikerad landningssida för sms, sociala medier, email med mera på under 10 minuter. TargetEveryOne frigör därmed tid åt användarna samtidigt som de låter dem skapa sina egna landningssidor på ett kostnadseffektivt vis, utan kostsam och tidskrävande inblandning från reklambyråer eller marknadsavdelningar. Syftet med en landningssida kan exempelvis vara att skapa leads, öka försäljning eller få feedback från, och insikter om, befintliga kunder. TargetEveryOne har skapat ett användarvänligt online-verktyg i form av en molntjänst där partners enkelt med hjälp av ”drag-and-drop”-verktyg kan skapa en egen kampanj på mycket kort tid.

När landningsidan är skapad kan den skickas ut via sms, sociala medier, email eller andra kanaler till relevanta kunder. Eftersom TargetEveryOnes partners har sitt Customer Relationship Management (CRM) system kopplat till verktyget kan det på ett enkelt vis skapas en lista över relevanta mottagare. Kampanjen kan dessutom spridas i andra kanaler såsom sociala medier eller via email.

Upphovsmakaren till landningssidan kan sedan följa sina utskickade sms i TargetEveryOnes analysverktyg och omgående få insikter och statistik kring vilka som är intresserade av erbjudandet, vilka som går vidare till landningssidan, klickar sig vidare, och vilka som väljer att gå vidare med det som landningssidan erbjuder. Detta kan givetvis enkelt följas upp av respektive partners säljavdelning med ett telefonsamtal, eftersom de med hjälp av analysverktyget kan urskilja potentiellt intresserade kunder.

Med hjälp av information om exempelvis vilka mottagare som har klickat på länken i smset, som har sett delar eller hela den länkade filmen, gått till landningssidan, fyllt i sina uppgifter, eller inte ens öppnat smset genereras viktiga insikter om kundernas preferenser och hur framtida kampanjer bör anpassas efter dessa insikter.

 

Kunderna

TargetEveryOnes kunder finns i över 80 länder och i många branscher. Ett mycket framgångsrikt exempel är Vita Kundklubb där den mobila lösningen används för att värva medlemmar till kundklubben, skapa marknadsföringskampanjer och aktiviter för handel både online och i fysiska butiker. Genom sin förädling av den traditionella sms-marknadsföringen skapar TargetEveryOne rikare media med bilder och förmedlar på så vis känslor som leder till fördjupad kontakt med klubben medlemmar. Detta kombinerat med säljkampanjer och rabatterbjudanden till bland annat Vita Kundklubbs medlemmar vilket har resulterat i rekordökning av antal medlemmar samt ökad försäljning.

Ett annat framgångsrikt samarbete är det med Läkare Utan Gränser. Med hjälp av TargetEveryOne skickar Läkare Utan Gränser ut sms till sina givare med länkar till landningssidor där det visas bilder och filmer om det arbete som de sjänkta pengarna går till. Genom ökad insikt om vad pengarna går till skapas ökat engagemang och organisationens givare bibehålls.

 

Marknaden

Mer och mer tid spenderas framför telefonen och  parallellt med detta ökar även annonsutgifter för mobil marknadsföring. Antal skickade sms i Norge, en av TargetEveryOnes huvudmarknader, ökar med över 30% om året och framförallt ökar andelen sms som skickas från företag till privatpersoner. Det omfattar allt i från marknadsföringskampanjer och rabattkoder till lösenordskoder och verifieringar.

Marknaden för sms-tjänster för företag värderas till över USD 50 miljarder med en årlig tillväxt på 14% globalt. För företag är sms ett säkert och precist sätt att kommunicera på, samtidigt som det är lätt att följa smsets väg från att det kommer till kundens telefon till att det öppnas, läses och reageras på. Statistik visar att 98% av sms läses och hela 90% av alla sms läses inom tre minuter. Denna spektakulära siffra kan jämföras med mail, där endast 23% av alla mail som skickas läses inom tre minuter.