TargetEveryOne

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-2,86%-0,06 SEK2,045 341

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
-6,85%-17,41%-28,67%-26,09%-12,45%-45,16%0,00%0,00%
2,192,472,862,762,333,720,000,00

Om aktien

Börsvärde MSEK61
Antal aktier TSEK29 831
30 dagar antal i snitt2 572
30 dagar omsatt i snitt TSEK5
Högsta 12 mån4,00
Lägsta 12 mån1,93
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-06-19

Nyckeltal

P/E-3,85
P/S0,74
P/B (kurs/eget kapital)1,14
Omsättning per aktie SEK2,62
EPS (vinst per aktie) SEK-0,53
Eget kapital/aktie SEK1,69
ROE %0,00
Soliditet %1,10
Rörelsemarginal %0,01

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK78 264
Rörelseresultat TSEK423
Resultat efter finansnetto TSEK-16 099
Årets resultat TSEK-15 031
Eget kapital50 508
Anläggningstillgångar TSEK0
Kassa och bank TSEK9 027
Omsättningstillgångar TSEK45 799
Långfristiga skulder TSEK16 676
Kortfristiga skulder TSEK64 800