TargetEveryOne

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-1,43%-0,04 SEK2,7623 709

Om aktien

Börsvärde MSEK78
Antal aktier TSEK28 331
30 dagar antal i snitt8 595
30 dagar omsatt i snitt TSEK24
Högsta 12 mån4,00
Lägsta 12 mån2,10
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2016-05-11

Nyckeltal

P/E-2,62
P/S0,73
P/B (kurs/eget kapital)1,32
Omsättning per aktie SEK3,60
EPS (vinst per aktie) SEK-1,05
Eget kapital/aktie SEK2,00
ROE %0,00
Soliditet %1,77
Rörelsemarginal %-0,28

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK101 941
Rörelseresultat TSEK-28 438
Resultat efter finansnetto TSEK-35 493
Årets resultat TSEK-29 409
Eget kapital56 669
Anläggningstillgångar TSEK94
Kassa och bank TSEK5 770
Omsättningstillgångar TSEK31 927
Långfristiga skulder TSEK83 143
Kortfristiga skulder TSEK53 006