myTaste

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
3,48%0,12 SEK3,5777 055

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
-7,03%-20,31%-28,30%-31,65%-60,89%-58,21%-65,50%-1,18%
3,844,484,985,229,138,5410,353,61

Om aktien

Börsvärde MSEK76
Antal aktier TSEK22 017
30 dagar antal i snitt22 080
30 dagar omsatt i snitt TSEK77
Högsta 12 mån11,08
Lägsta 12 mån3,18
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-05-02

Nyckeltal

P/E-7,54
P/S1,43
P/B (kurs/eget kapital)2,73
Omsättning per aktie SEK2,00
EPS (vinst per aktie) SEK-0,47
Eget kapital/aktie SEK1,04
ROE %0,00
Soliditet %1,45
Rörelsemarginal %-0,19

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK44 115
Rörelseresultat TSEK-8 593
Resultat efter finansnetto TSEK-8 285
Årets resultat TSEK-8 116
Eget kapital23 001
Anläggningstillgångar TSEK3 037
Kassa och bank TSEK4 432
Omsättningstillgångar TSEK15 829
Långfristiga skulder TSEK17 749
Kortfristiga skulder TSEK13 402