myTaste

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-0,78%-0,03 SEK3,84434 230

Om aktien

Börsvärde MSEK81
Antal aktier TSEK22 017
30 dagar antal i snitt117 256
30 dagar omsatt i snitt TSEK434
Högsta 12 mån11,08
Lägsta 12 mån3,25
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2012-06-04

Nyckeltal

P/E-8,11
P/S1,53
P/B (kurs/eget kapital)2,94
Omsättning per aktie SEK2,09
EPS (vinst per aktie) SEK-0,47
Eget kapital/aktie SEK1,09
ROE %0,00
Soliditet %1,45
Rörelsemarginal %-0,19

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK44 115
Rörelseresultat TSEK-8 593
Resultat efter finansnetto TSEK-8 285
Årets resultat TSEK-8 116
Eget kapital23 001
Anläggningstillgångar TSEK3 037
Kassa och bank TSEK4 432
Omsättningstillgångar TSEK15 829
Långfristiga skulder TSEK17 749
Kortfristiga skulder TSEK13 402

Omsättning

20112012201320142015
TSEK18 34231 864482375020250202