myTaste

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-0,96%-0,03 SEK3,1118 745

Om aktien

Börsvärde MSEK68
Antal aktier TSEK22 017
30 dagar antal i snitt5 996
30 dagar omsatt i snitt TSEK19
Högsta 12 mån6,54
Lägsta 12 mån2,50
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2018-04-27

Nyckeltal

P/E-5,69
P/S1,56
P/B (kurs/eget kapital)1,97
Omsättning per aktie SEK1,67
EPS (vinst per aktie) SEK-0,55
Eget kapital/aktie SEK1,32
ROE %0,00
Soliditet %1,62
Rörelsemarginal %-0,24

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK36 696
Rörelseresultat TSEK-8 704
Resultat efter finansnetto TSEK-10 602
Årets resultat TSEK-10 145
Eget kapital28 973
Anläggningstillgångar TSEK1 947
Kassa och bank TSEK5 440
Omsättningstillgångar TSEK17 844
Långfristiga skulder TSEK19 908
Kortfristiga skulder TSEK39 402

Omsättning

20112012201320142015
TSEK18 34231 864482375020250202