myTaste

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
5,62%0,18 SEK3,3813 268

Strategi & Mål

Strategi & Mål

Mål

203 Web Groups mål är att vara ett ledande internationellt bolag som bygger upp och driver framgångsrika webbplatser på den globala marknaden. Genom att investera tid, pengar och erfarenhet i unga tillväxtbolag vill koncernen skapa möjlighet att bygga upp starka varumärken inom olika segment på internet.

Strategi

203 Web Group har specialiserat sig på skalbara och kostnadseffektiva webbplatser, väl lämpade att applicera på den globala marknaden. Bolagets målsättning har hela tiden varit att ligga i framkant när det gäller den senaste tekniken. I strävan efter att expandera och skapa nya affärsmöjligheter vidareutvecklas och byggs ständigt nya tekniska lösningar som appliceras på nya marknader. Genom full kontroll över alla delar i arbetsprocesserna och med all kunskap bibehållen inom koncernen finns grundförutsättningar för höga intäkter och god lönsamhet. Ledord som sökmotoroptimering, användarvänlighet och konverterande design är avgörande ingredienser i en föränderlig bransch där nytänkande är ett måste för att kunna verka vinstdrivande.

Vision

203 Web Groups vision är att skapa nya möjligheter på internet genom att knyta ihop människor, information och intressen genom smart teknik.

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet