Botnia Exploration Holding

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
1,19%0,10 SEK8,5062 202

Om aktien

Börsvärde MSEK194
Antal aktier TSEK23 153
30 dagar antal i snitt7 357
30 dagar omsatt i snitt TSEK62
Högsta 12 mån15,30
Lägsta 12 mån7,32
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2018-04-23

Nyckeltal

P/E-13,98
P/S28,99
P/B (kurs/eget kapital)2,13
Omsättning per aktie SEK0,27
EPS (vinst per aktie) SEK-0,61
Eget kapital/aktie SEK3,66
ROE %0,00
Soliditet %2,70
Rörelsemarginal %-2,00

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK6 219
Rörelseresultat TSEK-12 426
Resultat efter finansnetto TSEK-12 949
Årets resultat TSEK-12 895
Eget kapital84 627
Anläggningstillgångar TSEK132
Kassa och bank TSEK29 269
Omsättningstillgångar TSEK31 400
Långfristiga skulder TSEK4 472
Kortfristiga skulder TSEK8 418