Integrum

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-2,22%-0,80 SEK35,30637 733

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
-0,84%3,82%52,16%71,36%0,86%0,00%0,00%0,00%
35,6034,0023,2020,6035,000,000,000,00

Om aktien

Börsvärde MSEK293
Antal aktier TSEK8 950
30 dagar antal i snitt18 021
30 dagar omsatt i snitt TSEK638
Högsta 12 mån39,30
Lägsta 12 mån17,90
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 ()
Handlas utan utdelning

Nyckeltal

P/E-44,49
P/S14,35
P/B (kurs/eget kapital)24,26
Omsättning per aktie SEK1,48
EPS (vinst per aktie) SEK-0,01
Eget kapital/aktie SEK0,13
ROE %0,00
Soliditet %0,11
Rörelsemarginal %0,01

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK12 324
Rörelseresultat TSEK69
Resultat efter finansnetto TSEK-118
Årets resultat TSEK-106
Eget kapital1 045
Anläggningstillgångar TSEK42
Kassa och bank TSEK864
Omsättningstillgångar TSEK9 444
Långfristiga skulder TSEK3 690
Kortfristiga skulder TSEK5 504