Integrum

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-1,49%-0,30 SEK19,80277 252

Om aktien

Börsvärde MSEK165
Antal aktier TSEK8 950
30 dagar antal i snitt14 043
30 dagar omsatt i snitt TSEK277
Högsta 12 mån39,30
Lägsta 12 mån17,05
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 ()
Handlas utan utdelning

Nyckeltal

P/E-24,95
P/S8,05
P/B (kurs/eget kapital)13,61
Omsättning per aktie SEK2,14
EPS (vinst per aktie) SEK-0,79
Eget kapital/aktie SEK1,27
ROE %0,00
Soliditet %0,64
Rörelsemarginal %-0,34

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK17 811
Rörelseresultat TSEK-6 131
Resultat efter finansnetto TSEK-7 267
Årets resultat TSEK-5 745
Eget kapital10 534
Anläggningstillgångar TSEK14
Kassa och bank TSEK6 805
Omsättningstillgångar TSEK16 491
Långfristiga skulder TSEK2 359
Kortfristiga skulder TSEK6 879