Integrum

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-2,22%-0,80 SEK35,30637 733

Strategi & Mål

Strategi

I och med börsnoteringen i våras har Integrum fått den finansiella styrka som krävs för att bolaget ska ta steget från ett forskningsdrivet mindre bolag till att etablera bolaget som en större internationell aktör. Fokus de senaste åren har varit att bygga en stark grund och skapa förutsättningar för att möjliggöra bolagets planerade expansion internationellt. Marknadsföring och försäljning mot patientorganisationer, direkt mot potentiella patienter men också mot framstående sjukhus och kliniker världen över ligger på agendan. Bland annat har Integrum rekryterat nyckelpersoner i USA och i Europa för att stärka positionen med målsättningen att öka försäljningen. I takt med ökad acceptans från försäkringsbolag och myndigheter runt om i världen hoppas Integrum på att fylla ett icke-tillfredsställt behov hos de patienter som till exempel har för korta lemstumpar och som idag inte kan använda traditionella proteser.

Distributionsavtal i USA
Våren 2017 slöt Integrum ett signifikant samarbetsavtal med Ottobock för den amerikanska marknaden. Ottobock är världens största ortopedtekniska företag med en omsättning på ca 8 miljarder SEK. I och med samarbetet erhåller Integrum en stark distributör som kan sprida information om bolagets innovativa proteser genom Ottobocks breda säljorganisation till amerikanska patienter som upplever problem med traditionella hylsproteser.

Övriga marknadsaktiviteter
Integrum arbetar aktivt med att etablera fler välrenommerade sjukhus, där några närmar sig en uppstart. Samtidigt arbetar bolaget aktivt med att erhålla tillstånd/certifieringar från relevant myndighet som exempelvis Kina. Vidare arbetar marknads-och säljbolaget i USA nu aktivt med certifiering av landets kirurger som kommer vara viktiga ambassadörer för bolaget.
 

Finansiella mål

Integrum har en målsättning att omsätta +100 miljoner innan år 2020. Det är en målsättning som man i dagsläget har goda förutsättningar att nå och förhoppningen är att bli en världsledande aktör med en miljardomsättning.

Bolaget ska vara lönsamt inom de kommande två åren och målsättningen är att ha en god lönsamhet under kontinuerlig tillväxt.

 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet