Episurf Medical

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,83%0,05 SEK6,1015 177

Om aktien

Börsvärde MSEK146
Antal aktier TSEK30 549
30 dagar antal i snitt2 488
30 dagar omsatt i snitt TSEK15
Högsta 12 mån15,63
Lägsta 12 mån5,50
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-05-23

Nyckeltal

P/E-1,58
P/S40,45
P/B (kurs/eget kapital)2,00
Omsättning per aktie SEK0,10
EPS (vinst per aktie) SEK-3,87
Eget kapital/aktie SEK2,01
ROE %0,00
Soliditet %1,03
Rörelsemarginal %-25,66

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK2 405
Rörelseresultat TSEK-61 708
Resultat efter finansnetto TSEK-61 667
Årets resultat TSEK-61 667
Eget kapital48 698
Anläggningstillgångar TSEK382
Kassa och bank TSEK42 300
Omsättningstillgångar TSEK47 349
Långfristiga skulder TSEK10
Kortfristiga skulder TSEK11 596

Antal implantat

2017
Antal implantat