Dedicare Group

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-0,77%-0,75 SEK96,50331 603

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
-0,52%-22,95%-27,58%-24,02%33,10%19,88%260,07%207,32%
97,00125,25133,25127,0072,5080,5026,8031,40

Om aktien

Börsvärde MSEK685
Antal aktier TSEK9 055
30 dagar antal i snitt3 433
30 dagar omsatt i snitt TSEK332
Högsta 12 mån164,50
Lägsta 12 mån71,00
Direktavkastning %8,29
Utdelning SEK3,50 (bonus)
Handlas utan utdelning2017-04-25

Nyckeltal

P/E16,40
P/S1,33
P/B (kurs/eget kapital)7,13
Omsättning per aktie SEK92,30
EPS (vinst per aktie) SEK5,88
Eget kapital/aktie SEK17,28
ROE %0,00
Soliditet %0,55
Rörelsemarginal %0,11

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK650 100
Rörelseresultat TSEK69 500
Resultat efter finansnetto TSEK69 000
Årets resultat TSEK52 900
Eget kapital121 700
Anläggningstillgångar TSEK1 600
Kassa och bank TSEK83 700
Omsättningstillgångar TSEK223 200
Långfristiga skulder TSEK15 300
Kortfristiga skulder TSEK95 300