Dedicare Group

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
1,36%1,60 SEK119,202 593 375

Om aktien

Börsvärde MSEK840
Antal aktier TSEK9 055
30 dagar antal i snitt22 330
30 dagar omsatt i snitt TSEK2 593
Högsta 12 mån164,50
Lägsta 12 mån72,00
Direktavkastning %6,71
Utdelning SEK4,50 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-04-25

Nyckeltal

P/E20,26
P/S1,65
P/B (kurs/eget kapital)8,81
Omsättning per aktie SEK92,30
EPS (vinst per aktie) SEK5,88
Eget kapital/aktie SEK17,28
ROE %0,00
Soliditet %0,55
Rörelsemarginal %0,11

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK650 100
Rörelseresultat TSEK69 500
Resultat efter finansnetto TSEK69 000
Årets resultat TSEK52 900
Eget kapital121 700
Anläggningstillgångar TSEK1 600
Kassa och bank TSEK83 700
Omsättningstillgångar TSEK223 200
Långfristiga skulder TSEK15 300
Kortfristiga skulder TSEK95 300

Intäkter och rörelsemarginaler 2014-2015

20142015
18 33533 815
2014 Q12015 Q1
3,84,4
2014 Q22015 Q2
4,87,7
2014 Q32015 Q3
7,211,7
2014 Q42015 Q4
3,210,7