Dedicare Group

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
1,36%1,60 SEK119,202 593 375

Strategi & Mål

Mål
Dedicares övergripande vision är att på sikt, genom både förvärv och organisk tillväxt, växa till ett av Europas ledande omsorgs-och vårdbemanningsföretag. Dedicare specificerar 3 finansiella mål:

1. Tillväxt
Inom Vårdbemanning strävar Dedicare efter att växa snabbare än marknaden på sina befintliga marknader. Denna ambition ska uppnås primärt genom organiskt tillväxt. Inom Omsorg förväntar sig Dedicare en snabb tillväxt i samband med att verksamheten etableras. Tillväxten kan delvis komma att ske genom förvärv.

2. Rörelsemarginal
Dedicare har som mål att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel ska överstiga 7,0 procent. Segmenten Vårdbemanning och Omsorg bedöms bidra på likartat sätt till koncernens lönsamhet.

3. Utdelningspolicy
Dedicares mål är att utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet under en konjunkturcykel.

Strategi 
Inom Vårdbemanning är det av stor vikt att snabbt kunna erbjuda kunderna personal med rätt kompetens till ett attraktivt pris. Dedicares strategi kan därför sammanfattas i dessa punkter:

- Marknadens bästa pris: Dedicare ska alltid kunna erbjuda marknadens bästa pris på sina tjänster.

- Hög tillgänglighet och service: Dedicare ska kunna erbjuda kunderna snabb respons och tillsättning av personal. Detta möjliggörs dels genom att Dedicare har valt att fokusera sin verksamhet nästan helt på uthyrning av läkare och sjuksköterskor, dels på att Dedicares konsultchefer alltid själva har vårderfarenhet. 

- Inom Dedicares verksamhetsområde, Omsorg, är en av strategierna att dra nytta av Dedicares starka position och organisation inom Vårdbemanning för att vidareutveckla verksamheten främst inom brukarstyrd personlig assistans i Norge. De tre prioriterade områdena för vår omsorgsverk- samhet är tillväxt, kundlojalitet och personal. Tillväxt är viktigt för att öka lönsamheten i verksamheten, kundlojali- tet skapar en grund för tillväxt och personalen är företagets viktigaste resurs som företagsledningen värnar om.

 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet

(5)
1 juni 2015