Wifog Holding

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
4,00%0,04 SEK1,0421 000

Om aktien

Börsvärde MSEK20
Antal aktier TSEK20 122
30 dagar antal i snitt20 650
30 dagar omsatt i snitt TSEK21
Högsta 12 mån9,85
Lägsta 12 mån0,75
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-05-24

Nyckeltal

P/E-0,36
P/S0,89
P/B (kurs/eget kapital)0,06
Omsättning per aktie SEK0,47
EPS (vinst per aktie) SEK-2,90
Eget kapital/aktie SEK6,92
ROE %0,00
Soliditet %12,95
Rörelsemarginal %-1,93

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK9 502
Rörelseresultat TSEK-18 375
Resultat efter finansnetto TSEK-23 570
Årets resultat TSEK-23 570
Eget kapital139 260
Anläggningstillgångar TSEK0
Kassa och bank TSEK1 690
Omsättningstillgångar TSEK10 753
Långfristiga skulder TSEK0
Kortfristiga skulder TSEK26 252