Wifog Holding

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
14,38%0,22 SEK1,75271

Om aktien

Börsvärde MSEK13
Antal aktier TSEK20 122
30 dagar antal i snitt163
30 dagar omsatt i snitt TSEK0
Högsta 12 mån9,85
Lägsta 12 mån1,01
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2010-06-10

Nyckeltal

P/E-0,60
P/S1,50
P/B (kurs/eget kapital)0,10
Omsättning per aktie SEK1,17
EPS (vinst per aktie) SEK-2,90
Eget kapital/aktie SEK17,15
ROE %0,00
Soliditet %12,95
Rörelsemarginal %-1,93

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK9 502
Rörelseresultat TSEK-18 375
Resultat efter finansnetto TSEK-23 570
Årets resultat TSEK-23 570
Eget kapital139 260
Anläggningstillgångar TSEK0
Kassa och bank TSEK1 690
Omsättningstillgångar TSEK10 753
Långfristiga skulder TSEK0
Kortfristiga skulder TSEK26 252