Irisity

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-2,28%-0,20 SEK8,56222 370

Bolagsbeskrivning

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett gigantiskt skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt. Bolaget omsatte 14 MSEK under första halvåret 2017 och hade 26 anställda.

Bolaget
Irisity är ett världsledande mjukvaruföretag inom teknologin för intelligenta kameralösningar. Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity erbjuder sina kunder en kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning med hög precision – helt utan falska larm. Bevakningen sker i realtid vilket minskar responstiden samt ökar möjligheterna att agera prediktivt.


Bolaget startades för 10 år sedan och har utvecklat nio världspatenterade algoritmer som är specialiserade på att med hög precision och i realtid urskilja mänsklig aktivitet i olika situationer för olika miljöer. Med sin skalbara världsledande teknologi satsar Irisity på offensiv, internationell expansion samt en fördubbling av patentportföljen innan slutet på 2018.
Irisity bevakar idag över 400 objekt för 350 kunder i Skandinavien, däribland Vattenfall, PEAB och SISAB. Bland de övervakade objekten kan nämnas det prestigefyllda Skanska-projektet Slussen i Stockholm, Öresundsbron samt ett betydande antal problemtyngda förortsskolor i stora städer.


Produkten
Traditionell kameraövervakning genererar dagligen fyra biljoner pixlar vilket skapar ett överflöd av övervakningsdata och därmed en stor felmarginal vad gäller falska larm och förbisedd otillåten mänsklig aktivitet. Problematik kring falska larm med anledning av väder- och vindstörningar skapar också onödigt höga utryckningskostnader.
Irisitys bevakningslösningar är kostnadseffektiva, prediktiva och har hög precision även vid hårt väder och på långa avstånd. Algoritmerna är så precisa och effektiva att Irisity ger sina kunder en unik fellarmsgaranti. Den höga precisionen genererar en betydande besparingseffekt hos kunderna, där ett exempel är Skolbevakaren som i genomsnitt reducerar kostnaden för skadegörelse och stöld i bevakade skolområden med 70-80%.


Realtidsbevakning minskar responstiden på faktiska larm och ökar möjligheterna att agera prediktivt. Möjligheten till prediktivt agerande är själva grundstenen för flera av Irisitys lösningar, bland annat för att skapa trygghet nattetid åt äldre i hemmet samt för att i ett tidigt läge kunna identifiera mobbing på skolgårdar.
Inom ramen för intelligent övervakning erbjuder Irisity olika typer av lösningar för specifika användningsområden, bland annat Skolbevakaren som är världsledande inom att i ett tidigt skede upptäcka mobbing på skolgård – redan innan den satt igång. Irisity dominerar den svenska marknaden för prediktiv skolbevakning.
Den prediktiva lösningen Nattillsyn sköter på ett integritetsskyddande och hänsynsfullt sätt tillsyn av äldre i hemmiljö under natten. Nattillsyn är optimerad på att upptäcka avvikande mönster såsom ihopsjunken kropp eller fall, och skapar trygghet åt äldre utan att dessa behöver bli väckta flertalet gånger per natt av rondande hemtjänstpersonal. Denna kostnadseffektiva lösning värnar om äldre personers integritet nattetid och ger ett fullt skydd under hela natten.

Områdesbevakaren erbjuder intelligent bevakning av olika typer av skyddsområden och förhindrar därigenom extremt stora skador. Med sin förmåga att upptäcka bland annat temperaturförhöjningar kan förödande bränder i sopstationer eller skärningar i pumpstationer hindras i tid.


Affärsmodellen
Irisity vänder sig till slutkunden i partnerskap med hårdvaruföretag, vaktbolag och larmcentraler med helhetserbjudande som prenumerationstjänst på SaaS (Security as a Service). Genom att uppgradera mjukvaran till Irisitys lösningar får kunden högsta nivån av säkerhetsövervakning, utan att behöva byta ut befintliga kamerasystem. Affärsmodellen med en oändligt skalbar produkt såld som prenumerationstjänst ger en god bruttomarginal och samtidigt bra möjligheter att förutse framtida intäkter.
Irisitys kunder betalar endast för tjänsten när det skett ett intrång, inte vid fellarm eller när det inte inträffar något.


Marknaden
Marknaden för att skyddsbevaka ett område eller en tillgång är omfattande och med god tillväxt. Marknaden omsätter årligen 76 miljarder EUR och har en CAGR på 10%.
Av de områden som marknaden innefattar är det mindre än 1% som bevakas av en intelligent kameralösning.