Irisity

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
4,19%0,38 SEK9,44486 667

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
-0,63%15,12%18,00%18,50%2,05%41,15%52,58%0,00%
9,508,208,007,979,256,696,190,00

Om aktien

Börsvärde MSEK151
Antal aktier TSEK15 994
30 dagar antal i snitt53 843
30 dagar omsatt i snitt TSEK487
Högsta 12 mån11,25
Lägsta 12 mån6,00
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2018-04-26

Nyckeltal

P/E-31,68
P/S3,12
P/B (kurs/eget kapital)3,02
Omsättning per aktie SEK2,20
EPS (vinst per aktie) SEK-0,30
Eget kapital/aktie SEK2,27
ROE %0,00
Soliditet %0,72
Rörelsemarginal %-0,08

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK35 236
Rörelseresultat TSEK-2 929
Resultat efter finansnetto TSEK3 550
Årets resultat TSEK-3 471
Eget kapital36 386
Anläggningstillgångar TSEK5 982
Kassa och bank TSEK6 009
Omsättningstillgångar TSEK50 694
Långfristiga skulder TSEK7 716
Kortfristiga skulder TSEK25 341