Irisity

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-2,28%-0,20 SEK8,56222 370

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
-9,13%5,68%7,45%17,61%-7,46%6,14%25,95%0,00%
9,428,107,977,289,258,066,800,00

Om aktien

Börsvärde MSEK100
Antal aktier TSEK15 994
30 dagar antal i snitt26 374
30 dagar omsatt i snitt TSEK222
Högsta 12 mån9,74
Lägsta 12 mån6,00
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-04-26

Nyckeltal

P/E-6,61
P/S3,82
P/B (kurs/eget kapital)10,54
Omsättning per aktie SEK2,24
EPS (vinst per aktie) SEK-1,30
Eget kapital/aktie SEK0,81
ROE %0,00
Soliditet %0,36
Rörelsemarginal %-0,55

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK26 129
Rörelseresultat TSEK-14 385
Resultat efter finansnetto TSEK-15 094
Årets resultat TSEK-15 094
Eget kapital9 461
Anläggningstillgångar TSEK2 877
Kassa och bank TSEK19 746
Omsättningstillgångar TSEK26 094
Långfristiga skulder TSEK10 609
Kortfristiga skulder TSEK17 141