Irisity

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
3,13%0,25 SEK8,2534 383

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
3,13%-12,23%7,84%22,22%-7,30%24,06%49,24%0,00%
8,009,407,656,758,906,655,530,00

Om aktien

Börsvärde MSEK93
Antal aktier TSEK11 647
30 dagar antal i snitt4 279
30 dagar omsatt i snitt TSEK34
Högsta 12 mån9,90
Lägsta 12 mån5,90
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-04-26

Nyckeltal

P/E-6,37
P/S3,68
P/B (kurs/eget kapital)10,16
Omsättning per aktie SEK2,24
EPS (vinst per aktie) SEK-1,30
Eget kapital/aktie SEK0,81
ROE %0,00
Soliditet %0,36
Rörelsemarginal %-0,55

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK26 129
Rörelseresultat TSEK-14 385
Resultat efter finansnetto TSEK-15 094
Årets resultat TSEK-15 094
Eget kapital9 461
Anläggningstillgångar TSEK2 877
Kassa och bank TSEK19 746
Omsättningstillgångar TSEK26 094
Långfristiga skulder TSEK10 609
Kortfristiga skulder TSEK17 141