Irisity

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-0,60%-0,05 SEK8,3526 732

Om aktien

Börsvärde MSEK98
Antal aktier TSEK11 647
30 dagar antal i snitt3 159
30 dagar omsatt i snitt TSEK27
Högsta 12 mån9,90
Lägsta 12 mån5,90
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-04-26

Nyckeltal

P/E-6,44
P/S3,72
P/B (kurs/eget kapital)10,28
Omsättning per aktie SEK2,24
EPS (vinst per aktie) SEK-1,30
Eget kapital/aktie SEK0,81
ROE %0,00
Soliditet %0,36
Rörelsemarginal %-0,55

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK26 129
Rörelseresultat TSEK-14 385
Resultat efter finansnetto TSEK-15 094
Årets resultat TSEK-15 094
Eget kapital9 461
Anläggningstillgångar TSEK2 877
Kassa och bank TSEK19 746
Omsättningstillgångar TSEK26 094
Långfristiga skulder TSEK10 609
Kortfristiga skulder TSEK17 141