Irisity

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,75%0,06 SEK8,04224 299

Om aktien

Börsvärde MSEK129
Antal aktier TSEK15 994
30 dagar antal i snitt28 557
30 dagar omsatt i snitt TSEK224
Högsta 12 mån9,74
Lägsta 12 mån6,00
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-04-26

Nyckeltal

P/E0,00
P/S0,00
P/B (kurs/eget kapital)0,00
Omsättning per aktie SEK0,00
EPS (vinst per aktie) SEK0,00
Eget kapital/aktie SEK0,00
ROE %0,00
Soliditet %0,00
Rörelsemarginal %0,00

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEKN/A
Rörelseresultat TSEKN/A
Resultat efter finansnetto TSEKN/A
Årets resultat TSEKN/A
Eget kapitalN/A
Anläggningstillgångar TSEKN/A
Kassa och bank TSEKN/A
Omsättningstillgångar TSEKN/A
Långfristiga skulder TSEKN/A
Kortfristiga skulder TSEKN/A