Irisity

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-0,44%-0,04 SEK8,9867 397

Om aktien

Börsvärde MSEK144
Antal aktier TSEK15 994
30 dagar antal i snitt7 500
30 dagar omsatt i snitt TSEK67
Högsta 12 mån11,25
Lägsta 12 mån6,00
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2018-04-26

Nyckeltal

P/E-30,13
P/S2,97
P/B (kurs/eget kapital)2,87
Omsättning per aktie SEK2,20
EPS (vinst per aktie) SEK-0,30
Eget kapital/aktie SEK2,27
ROE %0,00
Soliditet %0,72
Rörelsemarginal %-0,08

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK35 236
Rörelseresultat TSEK-2 929
Resultat efter finansnetto TSEK3 550
Årets resultat TSEK-3 471
Eget kapital36 386
Anläggningstillgångar TSEK5 982
Kassa och bank TSEK6 009
Omsättningstillgångar TSEK50 694
Långfristiga skulder TSEK7 716
Kortfristiga skulder TSEK25 341