Irisity

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-2,28%-0,20 SEK8,56222 370

Strategi & Mål

Irisity satsar på internationell expansion utanför Skandinavien via en cloudbaserad mjukvaru- och tjänstemodell. Expansionen sker i samarbete med väl utvalda ledande säkerhetsaktörer på respektive marknad till vilka Irisity licensierar algoritmer och operatörsdelningsnät. Irisity avser med andra ord inte bygga en internationell organisation med lokala kontor. Mjukvarulicensmodellen bedöms ha god bruttomarginal, ett minimum av investering och förhållandevis låg risk. Målsättningen är att vara verksam i minst 10 marknader utanför Skandinavien vid utgången av 2019.
Irisity har vridit upp utvecklingstakten för algoritmer. Bolaget har ansökt om fyra nya patent samt kommer under 2018 att söka ytterligare fem patent med målsättningen att ha dubblat portföljen vid slutet på 2018.
Innan utgången av 2018 avser bolaget också att lansera en ”peer-to-peer” delningsmodellbaserad tjänst mot den privata bevakningsmarknaden vad gäller grannsamverkan och trygghet i närområdet.