Recipharm

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-2,68%-2,80 SEK101,807 362 356

Bolagsbeskrivning

Recipharm är en Contract Development and Manufacturing Organisaton (CDMO) inom läkemedelsindustrin med verksamhet över hela Europa. Bolaget erbjuder tillverkning av läkemedel samt hjälp med framtagning av nya läkemedel för aktörer inom läkemedelsindustrin. I dagsläget tillverkar Recipharm flera hundra produkter för kunder allt ifrån stora läkemedelsföretag till små forsknings- och utvecklingsföretag.  Recipharm har omkring 2200 anställda och en omsättning på 3,4 miljarder kronor per år.

 

Recipharm grundades 1995 i Sverige och är nu en av Europas ledande Contract Development and Manufactoring Organisations (CDMO). Bolaget hjälper andra läkemedelsföretag att från ett tidigt stadium ta deras produkter till en slutgiltig produkt med fullskalig tillverkning. Viktiga kunder är stora läkemedelsföretag som vill outsourca en del av deras produktion till en trovärdig affärspartner samt små och medelstora företag som behöver hjälp att ta deras produkter från ett tidigt stadie till slutgiltig tillverkning.

 

Företaget är uppdelat i två affärsområden. Manufacturing services erbjuder storskalig tillverkning av en rad olika sorters läkemedel i en mängd olika fabriker över hela Europa. Development services erbjuder läkemedelsutveckling och utvecklar egna produkter.   

 

Manufacturing

Området Manufacturing services är Recipharms största affärsområde. Genom att tillhandahålla en stor bredd i både kompetens och teknologi så kan man erbjuda sina kunder en stor flexibilitet i sitt utbud, både i form av olika förpackningar samt tillverkningsteknologier. Tillverkningen är förlagd i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal i totalt 14 fabriker vilket gör att de kan erbjuda en flexibel leverantörskedja och erbjuder en stor bredd av tillverkning av läkemedel i olika beredningsformer.

 

Development services

Affärsområdet Development services erbjuder kunder hjälp med att ta sina produkter från en tidig fas i utvecklingen till en slutgiltig produkt. Med hjälp av Recipharms breda kompetens och erfarenhet i både tillverkningsprocesser, produktion och utveckling kan Recipharm erbjuda en snabb och smidig utvecklingsprocess samt säkerhetsställa kvalitet under hela processen. Några av de vanligaste tjänsterna är råvaruförsörjning, utveckling av analysmetoder, stabilitetsstudier, formuleringsutveckling, materialval för förpackning och småskalig tillverkning för kliniska prövningar.

 

Marknad

CDMO-marknaden är starkt expansiv med en tillväxt på runt 10 % per år i Europa och USA samt 20 % per år i Kina och Indien. Marknaden är just nu inne i en konsolideringsfas och runt 1000 aktörer agerar på denna marknad. De 20 största aktörerna har inte mer än 35 % av marknaden och Recipharm är en av de 10 största aktörerna. Detta innebär att företag har stor möjlighet att växa inom segmentet, både genom organisk tillväxt och genom strategiska förvärv.

 

Recipharms tillväxtstrategi är att växa genom just dessa kanaler, genom väl genomtänkta förvärv och organisk tillväxt. Senaste året har man köpt upp ett antal mindre aktörer i den Europeiska CDMO-marknaden för att bredda både sin kompetens och sitt utbud. Detta har gjort att man kan bredda sin närvaro på flera områden i Europa och man har för framtiden planer att expandera till USA, världens största marknad för CDMOer. Recipharms långsiktiga mål är att bli en världsledande CDMO och man tittar också på expansionsmöjligheter i tillväxtmarknader, där det kommer ske en stor tillväxt framöver.

 

Ett centralt steg i denna riktning togs i oktober 2015, då Recipharm annonserade förvärvet av en majoritetspost i det Indiska CMO-bolaget, Nitin Lifesciences. Transaktionen förstärker närvaron på tillväxtmarknader och förväntas slutföras under första kvartalet 2016.

 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet