Recipharm

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-2,85%-2,50 SEK85,2511 703 055

Om aktien

Börsvärde MSEK4 060
Antal aktier TSEK63 218
30 dagar antal i snitt136 682
30 dagar omsatt i snitt TSEK11 703
Högsta 12 mån133,25
Lägsta 12 mån84,00
Direktavkastning %1,76
Utdelning SEK1,25 (årlig)
Handlas utan utdelning2015-05-08

Nyckeltal

P/E25,69
P/S1,04
P/B (kurs/eget kapital)0,95
Omsättning per aktie SEK98,23
EPS (vinst per aktie) SEK3,32
Eget kapital/aktie SEK107,72
ROE %0,00
Soliditet %1,88
Rörelsemarginal %0,08

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK4 678 300
Rörelseresultat TSEK384 300
Resultat efter finansnetto TSEK296 900
Årets resultat TSEK196 600
Eget kapital5 130 100
Anläggningstillgångar TSEK2 091 100
Kassa och bank TSEK695 800
Omsättningstillgångar TSEK2 722 800
Långfristiga skulder TSEK3 613 800
Kortfristiga skulder TSEK1 052 100

Omsättning

201120122013201420152016
MSEK214120732124,62569,33399