Recipharm

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-2,68%-2,80 SEK101,807 362 356

Strategi & Mål

Strategi och mål

Recipharm Modellen

Recipharm består av 14 operativa enheter i 7 olika länder. Flexibilitet, lokal närvaro och kundfokus är alla hörnstenar i Recipharms modell.
 
Huvudelementen är:
1. Fristående operativa enheter med en stark lokal ledning som uppmuntrar till lokala besult, flexibilitet och lokal försäljning.
2. Kontinuitet och samarbete mellan enheter inom utveckling och tillverkning ger en smidig och effektiv övergång från utvecklingen till produktion av slutprodukt .
3. Centralt ledarskap säkerhetsställer strategi och utveckling samt finansiering, makrnadsföring och försäljning.
4. Recipharm agerar enhetligt under ett och samma varumärke.
 
Vision
Recipharms vision är att bli erkänd som den bästa i klassen som leverantör av kontraktsutveckling och produktionslösningar till läkemedelsindustrin av sina kunder, anställda och andra intressenter.
 
Mission
Recipharm erbjuder kompetens och anläggningar inom utveckling, tillverkning och leverans av läkemedel till krävande kunder för användning globalt.
 
Recipharm
  • bidrar till en förbättring av vård och tar hand om miljön
  • belönar framgång, uppmuntrar personliga och yrkesmässig utveckling och erbjuder spännande utmaningar och deltagande i bolagets utveckling
  • kännetecknas av stolthet i bolaget, höga kvalitetskrav, kreativitet, och leverera bolagets löften
 
Strategi
 
Genomföra bättre och högre affärskvalitet för Recipharms befintliga kunder
Recipharm ska växa genom att vinna nya affärer från befintliga kunder baserat på att erbjuda ett brett utbud av tjänster med hög kvalitet från tidig utveckling till fullskalig produktion.
 
Utöka kundbasen med nya och strategiskt viktiga kunder
Recipharm ska vinna nya strategiskt viktiga kunder genom att ingå omfattande outsourcingavtal av redan etablerade produkter med eller utan övertagande av deras produktionsanläggningar.
 
Konsolidering av branschen
Recipharm ska vara en ledande förmedlare på CDMO-marknaden genom att göra synergistiska förvärv.
 
Att förbättra effektiviteten i verksamheten
Recipharm ska ständigt förbättra sin produktivitet med hjälp av LEAN processer i tillverkning, inköp, försäljning och kundservice.
 
Förvärva tillgång till ny teknikologi
Recipharm ska erbjuda ett brett utbud av olika former av läkemedel och ge tillgång till ny attraktiv teknologi för sina kunder.
 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet