Greater Than

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
2,77%0,80 SEK29,70806 703

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
10,00%12,50%4,58%100,68%10,41%98,00%290,76%0,00%
27,0026,4028,4014,8026,9015,007,600,00

Om aktien

Börsvärde MSEK280
Antal aktier TSEK9 438
30 dagar antal i snitt27 361
30 dagar omsatt i snitt TSEK807
Högsta 12 mån34,20
Lägsta 12 mån8,40
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-05-18

Nyckeltal

P/E-19,94
P/S65,72
P/B (kurs/eget kapital)19,69
Omsättning per aktie SEK0,37
EPS (vinst per aktie) SEK-1,49
Eget kapital/aktie SEK1,23
ROE %0,00
Soliditet %0,78
Rörelsemarginal %-3,26

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK3 488
Rörelseresultat TSEK-11 369
Resultat efter finansnetto TSEK-11 496
Årets resultat TSEK-11 496
Eget kapital11 641
Anläggningstillgångar TSEK22
Kassa och bank TSEK11 281
Omsättningstillgångar TSEK14 964
Långfristiga skulder TSEK8 804
Kortfristiga skulder TSEK4 747