Atrium Ljungberg

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,00%0,00 SEK135,601 730 293

Bolagsbeskrivning

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Bolaget fokuserar på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning. På så sätt skapar Atrium Ljungberg platser där det är attraktivt för människor att vara idag och i morgon. Bolaget är positionerat i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala och har idag ett fastighetsvärde på 40 miljarder kronor. 

Kort om bolaget
Atriums Ljungbergs målsättning är att skapa levande och hållbara stadsmiljöer där en mängd verksamheter möts och skapar förutsättningar och miljöer där människor väljer att arbeta, handla, vistas och bo. Genom ett långsiktigt ägande, utvecklar och förvaltar Atrium Ljungberg platser och områden för kontor, handel och bostäder på starka delmarknader i storstäder där efterfrågan på utlokalisering är stor.

Atrium Ljungberg leder och driver hela affärsprocessen, från idé och genomförande av byggprojekt till förvaltning, vilket är viktigt för ett ansenligt resultat i alla led. Bolaget har idag en stark finansiell ställning med en låg belåningsgrad där uthyrningsgraden och driftöverskottet är högt.

Förvaltning av främst kontor och handelsfastigheter
Atrium Ljungbergs långsiktiga ägarperspektiv skapar förutsättningar för en aktiv och kundnära förvaltning. Egna medarbetare med stort delegerat mandat stödjer kunderna genom korta beslutsvägar. Förutom huvudkontoret i Sickla i sydöstra Stockholm har bolaget ett tiotal lokalkontor där medarbetarna har nära till kunderna.

Bolaget förvärvar kontinuerligt fastigheter för att skapa strategiska fördelar och värdetillväxt. Det kan både handla om förvärv av förvaltningsfastigheter med utvecklingspotential och av mark för att få tillgång till byggrätter för framtida utvecklingsprojekt. Avsikten är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter, vilket innebär att samtliga förvärv görs utifrån ett noga och fundamentalt analysarbete.

Projektportföljen
Utöver förvaltning bygger Atrium Ljungbergs affärsmodell på projektutveckling inom nybyggen samt om- och tillbyggnader. Atrium Ljungberg driver projektutvecklingen delvis med hjälp av det helägda dotterbolaget TL Bygg och ytmässigt består projektportföljen till 50 procent av bostäder och 50 procent av kontors- och handelsfastigheter, med en marknadsfördelning på bolagets alla regioner, där Sickla och Uppsala står för cirka 70 procent.

I vilken takt som Atrium Ljungberg genomför projekt beror på marknadsläget och framkomligheten med detaljplaneringsarbetet.

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet