Atrium Ljungberg

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,00%0,00 SEK135,601 730 293

Om aktien

Börsvärde MSEK17 548
Antal aktier TSEK133 221
30 dagar antal i snitt12 776
30 dagar omsatt i snitt TSEK1 730
Högsta 12 mån153,20
Lägsta 12 mån127,80
Direktavkastning %2,91
Utdelning SEK3,95 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-04-06

Nyckeltal

P/E6,74
P/S8,40
P/B (kurs/eget kapital)1,12
Omsättning per aktie SEK16,64
EPS (vinst per aktie) SEK20,12
Eget kapital/aktie SEK125,18
ROE %0,00
Soliditet %25,55
Rörelsemarginal %0,63

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK2 150 000
Rörelseresultat TSEK1 348 000
Resultat efter finansnetto TSEK3 436 000
Årets resultat TSEK2 681 000
Eget kapital16 176 000
Anläggningstillgångar TSEK36 054 000
Kassa och bank TSEK276 000
Omsättningstillgångar TSEK633 000
Långfristiga skulder TSEK18 095 000
Kortfristiga skulder TSEK2 730 000