Christian Berner Tech Trade

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-0,58%-0,10 SEK17,20224 481

Strategi & Mål

Strategi

Christian Berner Tech Trade har satt upp tydliga mål för försäljningstillväxt och utdelning till aktieägare, såväl genom organisk tillväxt som förvärv. Främsta strategierna för att nå målen är att arbeta med ökad mervärdesförsäljning, fokus på miljöteknik, tydlig tillväxtstrategi, långsiktiga samarbeten med ledande leverantörer och starka marknadspositioner, säljorganisation med hög teknisk kompetens samt en decentraliserad organisation med stark lokal förankring.

Ökad mervärdesförsäljning: bolaget ser en tydlig möjlighet att skapa mervärde för kunder och leverantörer genom att låta deras kunskapsbank vara en del av erbjudandet.

Fokus på miljöteknik: I dagens samhälle är miljöaspekten en central del av beslutsfattandet och allt fler investeringar är miljödrivna.

Tillväxtstrategi: Tillväxten ska ske genom att dels växa inom nya och befintliga produktområden, dels genom att bredda erbjudandet, till exempel genom utökad support, utbildning och andra eftermarknadstjänster. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv på den nordiska marknaden.

Starka leverantörssamarbeten och marknadspositioner: Bolaget samarbetar med leverantörer som genom egen produktutveckling tillhandahåller marknadsledande och högkvalitativa produkter med stort teknikinnehåll.

Säljorganisation med hög teknisk kompetens: Bolagets säljare har djup teknisk kompetens inom sina respektive nischer och ingående kunskap om kundernas produktionsprocesser.

Decentraliserad organisation: De bästa affärsbesluten fattas nära kunden av personer som bäst känner till kundens behov och processer.

Förvärvsstrategi: Förvärven ska stärka och flytta fram positionen inom prioriterade områden genom att tillföra nya produkter, nytt kunnande och förstärka det existerande erbjudandet till kunderna.

Mål

Bolagets genomsnittliga omsättningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel inklusive förvärv. EBITA-marginalen ska i genomsnitt vara 9 procent per år över en konjunkturcykel.
Bolaget ska ha en soliditet om 35 procent. Räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till 25 procent.
Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och utdelningstillväxt. Christian Berners mål är att dela ut 30–50 procent av resultatet efter skatt.