Fastator

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-0,76%-0,20 SEK26,20297 739

Strategi & Mål

Strategi

Fastator investeringsprofil är att i regel äga mellan 10-50 procent genom aktivt ägande. De investerar främst i entreprenörsdrivna bolag och projekt som utvecklar fastighetsbranschen inom såväl offentlig som privat sektor. För entreprenörer och fastighetsägare erbjuder Fastator ett långsiktigt partnerskap genom att erbjuda såväl fastighetskompetens som finansiell kompetens och finansiering. Vi bidrar till att förverkliga nyskapande fastighetsrelaterade projekt och fyller ofta gapet mellan bankens och den egna finansieringen.

Målsättningen är att vara bäst i branschen på att förstå avvägningen mellan risk och avkastning. Genom gedigen branschkunskap innebär det att bolaget kan kalkylera risker för att skapa optimal avkastning åt dess investerare.

Fastator har en mycket stark kompetens i både ledning och styrelse genom erfarna entreprenörer och politiker. På så sätt finns starka synergier med både näringslivet och offentlig förvaltning.

VÅR AFFÄRSIDÉ är att investera i fastighetsrelaterade bolag där vi med kapital, kompetens och aktivt ägande kan bidra till långsiktig värdeutveckling.

VÅR VISION är att vara det ledande investmentbolaget på marknaden med inriktning på fastighetssektorn. Finansiella mål 
Avkastningen på eget kapital ska uppgå till 20 procent inom fem år. I juni 2017 offentliggjorde Fastator att man förbereder Offentliga Hus för en börsnotering. VD för Offentliga Hus är Lars Holm.

Finansiella mål


Avkastningen på eget kapital ska uppgå till 20 procent inom fem år.

I juni 2017 offentliggjorde Fastator att man förbereder Offentliga Hus för en börsnotering. VD för Offentliga Hus är Lars Holm.

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet