Clas Ohlson

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
3,20%3,50 SEK112,9033 614 824

Bolagsbeskrivning

Clas Ohlson är en detaljhandelskedja, som är verksam i fem länder, via cirka 200 butiker, e-handel, katalog och telefon. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska problem, med ett brett sortiment av prisvärda produkter, avsedda för hemmet eller kontoret. Företaget har cirka 4 700 anställda, med en nettoomsättning på 6,8 mdkr SEK. Clas Ohlson grundades 1918, som ett renodlat postorderföretag i Insjön, Dalarna. Affärsidén bygger på att göra det smidigt för människor att lösa praktiska små problem. Affärsidén baseras på grundaren Clas Ohlsons ursprungliga motto ” Vi ska sälja rejäla produkter till låga priser med rätt kvalitet efter behov”. 

Ett brett erbjudande 

Idag erbjuder Clas Ohlson smarta och smidiga, praktiska och prisvärda lösningar för hemmet och kontoret. Lösningar som underlättar vardagen. Inom de fem produktområdena: Bygg, EL, Multimedia, Hem och Fritid erbjuder företaget mer än 15 000 artiklar. Därtill förser företaget kunderna med reservdelar och tillbehör, som förlänger produkternas livslängd. Förtaget erbjuder även en proaktiv, kunnig och tillgänglig kundservice, med en inspirerande köpupplevelse i alla försäljningskanaler. Clas Ohlsons fem produktområden beskrivs nedan: 

Bygg: Inom byggkategorin säljer Clas Ohlson verktyg och material som gör det både enklare och roligare att renovera, bygga, måla och fixa. Nytt är att Clas Ohlsons eget färgsortiment med lackfärg, takfärg och väggfärg i vackra kulörer. 

El: Clas Ohlson erbjuder många smarta, säkra och energisnåla lösningar för ett elsmart hem eller kontor. Produkter som lyser, laddar, driver, värmer, kyler, övervakar och ventilierar. 

Multimedia: Sortimentet inom multimedia växer hela tiden med smarta, användbara och roliga produkter och tillbehör. Inom kategorin finner man produkter för alla ändamål och plånböcker, bland annat dator-och telefontillbehör och musikspelare. 

Hem: Företaget säljer tusentals smarta och prisvära produkter som gör vardagen, både i hemmet och på kontoret, lite enklare. Produkter för kök och badrum, städning, tvätt och förvaring, hygien och hälsa, skolarbete och hobby. 

Fritid: Noga utvalda produtker bidrar till en aktiv fritid för barn och vuxna, både ute och inne och året om. Produkter som förgyller helger, lov och semesterar och värdefulla timmar efter skolan och jobbet. 

Marknadsnärvaro 

Sverige 
Clas Ohlson har en stark position, med ett välkänt och etablerat varumärke, där man finner företagets produkter i 78st butiker. Sverige är företagets största marknad och har en nettoomsättning på cirka 3,13 mdkr SEK, vilket motsvarar 46 % av företagets totala omsättning. Fokus ligger på att öka kundnöjdheten och stärka lojaliteten hos befintliga kunder. 

Norge
Företaget har varit verksam i Norge sedan 1985 och har idag, 65 etablerade butiker. Den norska marknaden utgör den näst största marknaden, med en nettoomsättning på 2,72 mdkr SEK, vilket svarar för 40 % av den totala omsättningen. I likhet med den svenska marknaden, har Clas Ohlson stor kännedom hos den norska befolkningen, där fokusinriktning ligger på att stärka lojaliteten hos kunderna. 

Finland
Finland är den tredje största marknaden och svarar för cirka 10 % av omsättningen. Med 30 butiker och mer en ett decenimuns närvaro, ökar kännedomen om Clas Ohlson stabilt. Stor vikt läggs vid att skapa ytterligare kännedom och penetrera marknaden. De finska kunderna uppskatar Clas Ohlson framförallt för deras prisvärda soritment och smarta vardaslösningar. 

Storbritanien 
Efter inträdet på den brittiska marknaden 2008, har kännedom ökat kraftigt, detta trots en hårt konkurrensutsatt marknad. Företaget har idag 12 etablerade butiker som tillsammans utgör cirka 4 % av bolagets omsättning. Stort fokus ligger på att utöka kännedomen och penetrera marknaden. 

Gulfregionen  
Clas Ohlson har initierat ett nytt franshisekoncept, som beskrivs mer utförligt nedan. 

Offensiva framtidssatsningar 

Under 2014 öppnade Clas Ohlson sin första franchisebutik och deras första butik utanför Europa, i Dubai. Efter noga utvärdering av Gulfregionens förutsättningar och förväntade tillväxt, är ambitionen att öppna minst 20 butiker, inom en femårsperiod. Gulfregionen omfattar Förenade Arabemiraten, Kuwait, Saudiarabien, Qatar, Oman och Bahrain, som tillsammans har över 40 miljoner invånare och en förväntad tillväxttakt på 8 procent under de kommande åren. För att lyckas i Gulfregionen är en lokal partner en förutsättning, en partner som betalar en avgift för att få rättigheten att använda sig av Clas Ohlsons namn och koncept. Franchising är ett komplement till den primära etableringstrategin med helägda butiker och ger ytterligare tillväxtmöjligheter på nya marknader. Denna expansionsplan är följaktligen ett steg närmare Clas Ohlsons vision, om att vara ett internationellt marknadsledande detaljhandelsföretag.  
 

På Clas Ohlsons hemmamarknader Sverige och Norge har företaget starka marknadspositioner, med en stabil tillväxttakt, trots en allt hårdare konkurrens. I syfte att förstärka den europeiska marknadsnärvaron, planerar Clas Olhson att etbalera sig i Tyskland under 2015. Företaget förbereder ett inträde med både butiker och e-handel. Intitalt kommer 1-2 butiker att etableras i Tysklands norra delar. Där Tyskland med dess 80 milljoner invånare, utgör europas största marknad för detaljhandel, med en årlig tillväxt på 2 procent. Företagets marknadsundersökningar, visar tydligt på, att Clas Ohlson skulle bidra med ett unikt detaljhandelskoncept till den tyska marknden. 

 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet