Clas Ohlson

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
3,20%3,50 SEK112,9033 614 824

Strategi & Mål

Mål
Med en knapp hundraårig handelstradition och stark passion för affärer; strävar Clas Ohlson efter att vara det självklara valet för människor som behöver produkter för praktiskt problemlösning. Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja, med en hög lönsamhet och högt värdeskapande för samtliga intressenter, preciserar Clas Ohlson tre finansiella mål:
 
- Företaget ska ha en årlig försäljningstillväxt i jämförbara butiker om lägst 2 %
- Etablering av 10-15 nya butiker under verksamhetsåret 2014/2015
- En rörelsemarginal om lägst 10 %
 
Strategi
Clas Ohlsons verksamhet påverkas konstant av omvärldsförändringar. Där drivkrafter bakom ekonomiska konjunkturer, teknologisk utveckling och andra samhällsfaktorer, som påverkar företagets kunder och deras förväntningar på Clas Ohlsons produkter är av stor betydelse. I syfte att bibehålla konkurrenskraft och närma sig företagets vision, krävs därför en stark flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheten efter förändringar. För att stärka den långsiktiga tillväxten och skapa värde för kunder, leverantörer och övriga intressenter, arbetar Clas Ohlson kontinuerligt med sex strategiska fokusområden:
 
1. Kunderbjudande
För att vara det självklara valet för praktisk problemlösning, arbetar Clas Ohlson kontinuerligt med att optimera produktsortimentet utifrån kundens behov. Stor vikt läggs även vid att utveckla servicekonceptet och reservdelsverksamheten. 

2. Kundinteraktion
Med målsättningen att öka lojaliteten hos befintliga kunder och attrahera nya, ämnar Clas Ohlson att förstärka kundservice och utveckla försäljningskanalerna till att vara än mer lättillgängliga och inspirerande. Vidareutveckla lojalitetsprogram som Club Clas och stärka varumärket på nya marknader. 

3. Expansion 
Forstätta expandera verksamheten genom att:
- Expandera på befintliga marknader
- Optimera butikslägen och format
- Etablera Clas Ohlson i fler länder, där Tyskland står näst på tur 
- Utveckla franschisemodell och växa i Gulfregionen 
- Stärka erbjudandet till företagskunder och lansera Clas Office 

4. Varuförsörjning
Genom att arbeta mer integrerat med prioriterade leverantörer, ska Clas Ohlson optimera varuförsörjningen. Vidare, ska man utveckla nya inköpsmarknader och distributionsnätverk samt reducera koldioxidutsläpp i företagets transporter.

5. Företagets sätt att arbeta på
Effektivisera och förenkla företagets sätt att arbeta genom att se över och utveckla processer samt optimera organisationsstrukturen. 

6. Medarbetare   
För att främja engagemang och högprestation, ska man stärka ledarskapet, se över belöningssystem och kontinuerilgt arbeta med kompetensutvecling.  
 
 
 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet