Ahlstrom-Munksjö

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,53%1,00 SEK189,605 135 708

Bolagsbeskrivning

Munksjö Oyj är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Med cirka 2 900 anställda över hela världen, har Munksjö en omsättning på dryga 1 100 miljoner EUR och den Europeiska marknaden utgör den viktigaste marknaden.  


2013 bildades Munksjö Oyj som ett resultat av samgåendet mellan Munksjö AB och Ahlstrom AB:s affärsområde Label and Processing. Företaget karaktäriseras idag av fyra primära affärsområden: 

Affärsområden

Release Liners
Releasepapper används som bärare för bland annat självhäftande etiketter. Munksjös avancerade sortiment täcker alla marknadsapplikationer och levereras till kunder i mer än 40 länder världen över. Självhäftande etiketter uppfanns på 1930-talet för prislappar och användningen har sedan dess haft en imponerande tillväxt. Release Liners är företagets största affärsområde och svarar för 39 procent av omsättningen. 

Decor
Dekorpapper används främst som ytskikt på laminat för exempelvis golv, kök och möbler, bland annat för att imitera trä eller stenmönster. Munksjö har ett högt kvalitetsanseende och är en ledande leverantör till kunder i 50 länder världen över. Koncernen har tillverkat dekorpapper sedan 1948. Decor är företagets näst största affärsområdet och genererar cirka 1/3 av omsättningen. 
 
Graphics and Packaging 
Munksjö har ett av de bredast sortimenten för flexibla pappersförpackningar och metalliserade etiketter för kunder runt om i världen, inom till exempel dryckes- och livsmedels- branschen. Samverkan med kunder är centralt både för produktutveckling och för att möta kundernas och konsu- menternas behov och förväntningar. Affärsområdet svarar för 15 procent av omsättning. 

Industrial Application
Produkterna inom detta affärsområde spänner från konstnärspapper till elektrotekniskt papper och slipbaspapper. Flera av produkterna har avancerade användningsområden och utvecklas ständigt för att möta nya krav från kunder och slutkonsumenter. Munksjö började tillverka elektroteknisk papper för isolering av kablar redan 1909 och området står för cirka 14 procent av omsättningen. 

Internationell närvaro
Munksjös internationella bana startade på 1990-talet då pappersbruk förvärvades i Tyskland, Spanien och USA. Efter ägarförändringar 2005 gjordes flera avyttringar i syfte att fokusera verksamheten och året därpå startades verksamhet i Kina. 2011 stärkte Munksjö sin position genom förvärv av bruken Arches i Frankrike och Dettingen i Tyskland. Sortimentet, omsättningen och marknadsandelarna ökade och Munksjö blev en betydande tillverkare av slipbaspapper. I förvärvet ingick även utvecklingscentret i Apprieu i Frankrike. Ahlstroms internationella expansion för pappersverksamheten startade redan på 1960-talet genom förvärv av ett pappersbruk i Turin i Italien. Under 1990-talet förvärvades de tre bruken La Gère, Rottersac och Stenay i Frankrike. 2007 förvärvades delar av Jacarei i Brasilien och reste- rande del året därpå. 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet