Ahlstrom-Munksjö

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,53%1,00 SEK189,605 135 708

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
3,61%6,58%12,26%6,46%6,94%32,59%113,63%0,00%
183,00177,90168,90178,10177,30143,0088,750,00

Om aktien

Börsvärde MSEK18 285
Antal aktier TSEK96 439
30 dagar antal i snitt26 738
30 dagar omsatt i snitt TSEK5 136
Högsta 12 mån199,50
Lägsta 12 mån131,50
Direktavkastning %2,27
Utdelning SEK2,18 (bonus)
Handlas utan utdelning2017-09-05

Nyckeltal

P/E23,38
P/S0,88
P/B (kurs/eget kapital)2,30
Omsättning per aktie SEK113,21
EPS (vinst per aktie) SEK8,11
Eget kapital/aktie SEK43,36
ROE %0,00
Soliditet %0,99
Rörelsemarginal %0,07

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK10 917 552
Rörelseresultat TSEK715 482
Resultat efter finansnetto TSEK563 598
Årets resultat TSEK413 623
Eget kapital4 181 129
Anläggningstillgångar TSEK4 022 558
Kassa och bank TSEK1 394 665
Omsättningstillgångar TSEK4 243 221
Långfristiga skulder TSEK4 123 814
Kortfristiga skulder TSEK3 029 098