Ahlstrom-Munksjö

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,53%1,00 SEK189,605 135 708

Strategi & Mål

Mål

Munksjö strävar efter att vara den ledande tillverkaren av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappers- teknologi och som möjliggör en kundspecifik, innovativ och miljövänlig produktdesign. Företaget specificerar tre finansiella mål:

1. EBITA-marginalen ska vara ekvivlent eller högre än 12 procent, under en affärscykel.
2. Skuldsättningsgraden ska vara lägre än 80 procent.
3. Utdelning av operativt kassaflöde efter investeringar, ska vara högre än 1/3. 

Strategi

Munksjös strategiska inriktning karaktäriseras av fyra huvudpunkter:

Lönsam tillväxt inom special papper
- Driva organiska tillväxtplaner för den befintliga verksamheten
- Kontinuerlig undersökning och utvärdering av strategiska tillväxtmöjligheter
 
Ledande aktör på alla våra marknader
- Bibehålla eller förbättra befintliga positioner inom företagets kärnprodukter, -segment och -marknader
- Förstärka gemensamma innovationssatsningar inriktade på kundernas behov
 
Högsta kvalitet i produkter och tjänster
- Ytterligare utveckla befintlig position som kvalitetsledare
- Kontinuerligt för bättra kundupplevelsen
- Utöka servicekonceptet

Operativ effektivitet
- Optimering av produktionsprocesser
- Fortsatt reducering av kostnader, exempelvis genom bästa praxis och gemensamma upphandlingar
- Förbättrat koncernomfattande affärsstöd, exempelvis IT
 


 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet