Maxkompetens Sverige

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,00%0,00 SEK5,680

Om aktien

Börsvärde MSEK73
Antal aktier TSEK12 994
30 dagar antal i snitt0
30 dagar omsatt i snitt TSEK0
Högsta 12 mån7,95
Lägsta 12 mån5,35
Direktavkastning %2,46
Utdelning SEK0,14 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-10-11

Nyckeltal

P/E18,81
P/S0,38
P/B (kurs/eget kapital)4,94
Omsättning per aktie SEK13,40
EPS (vinst per aktie) SEK0,30
Eget kapital/aktie SEK1,03
ROE %0,00
Soliditet %0,36
Rörelsemarginal %0,03

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK174 071
Rörelseresultat TSEK5 998
Resultat efter finansnetto TSEK5 739
Årets resultat TSEK3 644
Eget kapital13 337
Anläggningstillgångar TSEK526
Kassa och bank TSEK1 898
Omsättningstillgångar TSEK36 959
Långfristiga skulder TSEK3 995
Kortfristiga skulder TSEK46 912