CombiGene

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
1,92%0,05 SEK2,652 020 979

Bolagsbeskrivning Visa hela bolagsbeskrivning

Biotechbolaget CombiGene är i grunden ett svenskt-danskt forskningssamarbete som bedriver ett unikt utvecklingsprojekt för genterapeutisk behandling mot fokal epilepsi. CombiGene bedriver i dagsläget preklinisk forskning och har ett flertal godkända patent, med målsättningen att få till stånd en Fas I studie med start 2018. Den potentiella marknaden för en genterapeutisk behandling mot epilepsi kan vara så mycket som 0.3% av världens totalbefolkning och de aktuella sjukdomsrelaterade samhällskostnaderna är idag enorma. CombiGenes ambition är att på ett kostnadseffektivt och resultatorienterat sätt bedriva forskning kring möjligheten att bemöta och behandla ett tidigare icke-tillgodosett allvarligt medicinskt behov. I ett bredare perspektiv är bolagets affärsidé att utveckla nya behandlingsmetoder även för andra neurologiska sjukdomar, med högre träffsäkerhet, bättre effekt och färre biverkningar.

Se hela bolagspresentationen

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet

Insiderlista Visa all insiderhandel

PersonDatumTransaktion
JAN NILSSON2017-03-03+25000
LARS THUNBERG2017-02-27+4795
LARS THUNBERG2017-02-27+4795
LARS THUNBERG2017-02-24+15205
LARS THUNBERG2017-02-24+15205
LARS THUNBERG2017-02-24+15205
LARS THUNBERG2017-02-23+120000
Arne Ferstad2017-02-21+67362
Arne Ferstad2017-02-21+67362
Casper Götzsche2017-02-20+2496
JAN NILSSON2016-11-28+60000
JAN NILSSON2016-11-28+60000
Bengt Westrin2016-05-20+60000
Lars Thunberg2016-05-20+40000
Casper René Götzsche2016-05-20+30000
David Woldbye2016-05-20+80000
Merab Kokaia2016-05-20+60000
Lars Thunberg2016-03-10+2860000
Lars Thunberg2016-03-10-2860000
Casper René Götzsche2016-03-02+1650

Kort om bolaget

TickerCOMBI
ListaAktieTorget
SektorerN/A
VDJan Nilsson
OrdförandeArne Ferstad
Noteringsdatum2015-05-25
Hemsidahttp://www.combigene.com

Strategi & Mål Strategi & Mål

I dagsläget utför CombiGene prekliniska tester med sin genterapeutiska metod på djur, samt in vitro det vill säga på vävnad från människa och djur. Inga tydliga biverkningar har kunnat observeras och andra sorters AAV-vektorer har testats i många kliniska studier och har dessutom fått godkännande i en annan produkt med andra gener. CombiGene står under 2016 inför ett flertal viktiga beslut så som val av vektor samt tillverkningspartner enligt Good Manufacturing Practice. CombiGenes plan är att ha en beslutspunkt inför att genomföra tester på människor – en Fas I-studie – innan 2017 är slut, och att påbörja studien under 2018.

Parallellt med forskningsarbetet genomför bolaget analyser inför kommersialiseringen av produkten. Bland annat har en studie kring vilka priser och subventioneringar som kan bli aktuella när produkten når marknaden genomförts med positiva resultat.

Kalender & rapporter

2018-02-22Årsredovisning 2017

Största ägare

ÄgareKapitalRöster
Försäkringsaktiebolaget Skandia24,61%24,61%
Winterflood/keytrade5,76%5,76%
Avanza Pension5,69%5,69%
Nordnet Pensionsförsäkring4,06%4,06%
Merab Kokaia2,62%2,62%

Om aktien

Börsvärde MSEK44
Antal aktier TSEK16 522
30 dagar antal i snitt693 614
30 dagar omsatt i snitt TSEK2 021
Högsta 12 mån4,87
Lägsta 12 mån1,90
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-05-10

Nyckeltal

P/E-3,60
P/S0,00
P/B (kurs/eget kapital)7,66
Omsättning per aktie SEK0,00
EPS (vinst per aktie) SEK-0,74
Eget kapital/aktie SEK0,25
ROE %0,00
Soliditet %1,18
Rörelsemarginal %-8 602 000,00

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK0
Rörelseresultat TSEK-8 602
Resultat efter finansnetto TSEK-8 681
Årets resultat TSEK-8 681
Eget kapital4 084
Anläggningstillgångar TSEK0
Kassa och bank TSEK2 860
Omsättningstillgångar TSEK3 470
Långfristiga skulder TSEK0
Kortfristiga skulder TSEK800

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
21,56%26,19%4,74%25,59%23,26%-24,70%0,00%0,00%
2,182,102,532,112,153,520,000,00