Edgar Rosenberger

Född 1953.
Styrelseledamot sedan 2009.
Master of Business Administration Mannheim University.

Arbetslivserfarenhet: VD för konsultföretaget Retail Brand Services, VD för IPURI GmbH, VD för Esprit Europe GmbH, VD för H&M Tyskland GmbH.

Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i REIMA OY, Basler GmbH samt i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Oberoende i förhållande till större aktieägare.