Elisabet Sallander Björklund

Född:1958

Medborgarskap:Svenskt

Styrelsemedlem sedan:2013

Nuvarande position:Vd, Bergvik Skog AB

Övriga styrelseuppdrag:Mistra, SweTree Technologies AB, Firefly AB, Cellutech AB, Marcus Wallenberg Prize Foundation.

Tidigare erfarenhet:EVP, Stora Enso Oyj och medlem i Stora Ensos koncernledningsgrupp 2005-2010; Styrelsemedlem, Claes Ohlson AB
2000-2010.

Utbildning:Jägmästare

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare