Emissionsbloggen
Likes
10
Antal inlägg
3
Följare
6
Medaljer
0
Om användaren
Här postas information om emissioner.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Nyintroduktion - Quartiers Properties: "Bygger fastigheter i Spanien och ett bolag på börsen"

Erbjudande om att teckna stamaktier i Quartiers Properties i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North.

 

Innehållsförteckning

 1. Övergripande bolagspresentation
 2. Marknad
 3. Strategi & Mål
 4. Sammanfattning emission
 5. Preliminär tidsplan
 6. Prospekt, anmälningssedel, mm.
   

Övergripande bolagspresentation

Quartiers Properties AB är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på fastighetsutveckling på den spanska solkusten. Bolaget utvecklar, säljer och förvaltar fastigheter och befinner sig i en expansiv period med fokus på förvärv och utveckling av Bolagets projektfastigheter. 

Quartiers Properties är positionerat mellan den stora investeringsfonden och den lokala byggaren. Den traditionella investeringsfonden köper generellt mark och fastigheter i regionen och väntar på att marknaden ska utvecklas. Den lokala byggaren är aktiv på plats i regionen och skapar värde genom förädling och utveckling. Quartiers Properties är positionerat mellan dessa typaktörer. Med lokal närvaro i regionen och tillgång till den nordiska kapitalmarknaden skapas förutsättningar för fortsatt tillväxt. 

Med goda möjligheter att förvärva bra belägna objekt till attraktiva priser och finansieringsvillkor avser Bolaget genom den aktuella emissionen att utöka sin projektportfölj. Fastigheterna avses att exploateras i takt med att priserna i regionen ökar. 

 

Marknad

Efter kraschen 2008 gjordes mängder av bankåtertag och de spanska bankerna sitter med fastigheter för miljarder i sina portföljer. Marknaden har nu börjat röra på sig och bolaget drar nytta av denna utveckling genom att huvudsakligen köpa attraktiva objekt direkt från spanska banker, som dessutom kan tillhandahålla attraktiva finansieringsvillkor.

Efter år med trög utveckling har nu tillväxten börjat ta fart. Spansk BNP växte under 2016 med 3,2 procent och husprisindex steg med 4,5 procent. Trots återhämtningen ligger fastighetspriserna fortfarande cirka 30 procent under de nivåer som gällde innan finanskrisen. Det är bland annat just det som Quartiers Properties ämnar att dra nytta av. 

Det märks tydligt att marknaden tar fart och att tron på marknadsutvecklingen stärks. Det bekräftas inte minst av att internationella hotell- och restaurangkedjor såsom W Hotel, Four Seasons och Nobu etablerar sig.

 

Strategi & Mål

Quartiers målsättning är att aktivt identifiera fastigheter med utvecklingspotential och bygga en fastighetsportfölj på den spanska solkusten för att bli en etablerad regional aktör. Quartiers Properties ska långsiktigt uppnå hög lönsamhet samt ständigt driva en bred projektportfölj.

Quartiers befinner sig i en expansionsfas med fokus på förvärv av mark och utvecklingsfastigheter. Det finns för närvarande goda möjligheter att förvärva bra belägna objekt till attraktiva priser med goda finansieringsvillkor direkt från flertalet spanska banker, på samma sätt som bolaget tidigare har gjort.

Quartiers avser att de kommande åren bygga upp en projektportfölj som avses exploateras i takt med att priserna i regionen ökar. Sammantaget bedöms strategin möjliggöra flertalet välavkastande projekt de kommande åren. Quartiers Properties långsiktiga strategi bygger en tydligt inriktning på utveckling av semesterfastigheter och av andraboenden.

 

Sammanfattning

 • Aktieslag som erbjuds Stamaktier
 • Teckningskurs per aktie 15 SEK
 • Pre-moneyvärdering 459,9 MSEK
 • Storlek företrädesemission 91,4 MSEK
 • Storlek övertilldelningsemission 60,0 MSEK
 • Teckningsåtaganden som ingåtts innan emissionen 91,4 MSEK
   

Preliminär tidsplan

 • Anmälnings/-teckningsperiod 12-30 maj 2017
 • Offentliggörande av utfall i emissionen 1 juni 2017
 • Likviddag 8 juni 2017
 • Listning på Nasdaq First North 21 juni 2017
   

Prospekt, anmälningssedel, mm.

 • Teaser: Ladda ner
 • Prospekt upprättat med anledning av planerad listning på Nasdaq First North: Ladda ner
 • Anmälningssedel - Tecknings utan företrädesrätt: Ladda ner
 • Särskild anmälningssedel: Ladda ner
 • Till teckningssidan på Mangold Fondkommision: Klicka här

 

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.