Per Ericsson

Född 1965, är verksam som advokat, främst med inriktning på immaterialrätt, på Advokatbyrån Gulliksson AB där han även ingår i ledningsgruppen sedan 2002. Ingick dessförinnan i ledningsgruppen för patentbyrån Ström & Gulliksson AB sedan 1998.

Aktieinnehav: 40 000