Fantastiska Farbror Fri
Likes
305
Antal inlägg
1404
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Andrahandsmarknaden för lån hos Lendify..möjligheter och fallgropar...

Inlägget nedan innehåller information om Lendify, ett bolag som jag har  ett samarbete med. 

När jag skriver detta så tar jag en liten paus från skidåkningen på barnens friluftsdag. Hittils idag har jag inte kollat börsen en enda gång hur kan det komma sig? Vi lever ju på avkastning på vårt kapital, hur kan vi vara så lugna när det svajar? Jo för att vi inte är beroende av börsens kortsiktiga utveckling för vår försörjning vårt fokus är istället på kassaflöde via utdelningar, ränta/amortering, hyra etc. Samt att vi har vårt kapital i mer än ett tillgångslag.

(Ibland går det snabbt utför även på börsen:-)

Ett av de tillgångsslag som vi investerar i är privatlån och dessa investeringar gör vi som vi tidigare sagt via plattformen Lendify. För närvarande har vi drygt 150  tkr investerat via Lendify

Ett problem som jag tidigare uppmärksammat  är att det ibland finns mycket få eller inga lån att investera i och med min ambition att logga in någon gång i månaden så är det irriterande när det är tomt på investeringsmöjligheter och därför har jag redan från start efterlyst en andrahandsmarknad för lån något som Lendify nu har infört.

På andrahandsmarkanden finns det möjlighet att köpa och sälja existerande lån mellan investerare vilket ger en möjlighet att kliva av lån innan löptiden gått ut men också för oss som är nettoinvesterare att köpa upp lån från andra när det är begränat med nya lån. (I skrivandets stund finns det inga nya lån att investera i på plattformen men uppskattningsvis ett  hundratal investeringsmöjligheter på andrahandsmarknaden från 1 kr (?!) upp till över 100 tkr)

Precis som med alla andra marknader finns det både möjligheter och fallgropar med detta. Ska försöka sammanfatta dem utifrån min synvinkel så får ni andra gärna fylla på:

Möjligheter: 

  • Lättare att hitta lån för den som vill investera mer eller återinvestera amortering och ränta från andra lån. 
  • Möjlighet att sälja lån för den som behöver pengarna till annat 
  • Räntan har gått ner och det kan vara möjligt att köpa äldre lån till ett förmånligt pris.

 

Fallgropar:

  • Prissättningen görs av säljaren i spannet 92-102% (för närvarande, kan förändras). Köparen behöver vara uppmärksam på att priset är rimligt i förhållande till lånens förväntade avkastning och eventuella "kvalitet" det går att se om det tillexempel finns försenade betalningar i historiken men detta är upp till köparen att kolla. För lån med kort löptid och låg riskklass (låg ränta) kan en prissättning på 102% äta upp en stor del av den förväntade avkastningen. 
  • Andrahandsmarknaden är att likna vid en börs vilket innebär att om tiderna blir tuffa så kan det förekomma prisfall och svårighet att sälja. Den som investerar i lån bör därför som huvudspår ha att dessa ska ägas hela löptiden och se andrahandsmarknaden som en reservväg att avyttra lån. För att ta en liknelse med börsen så äger man aktien för att få utdelning/avkastning över tid men den går också att omsätta..den som investerar gör detta dock inte för att omsätta utan det är en "reservplan".

 

Totalt sett så är jag väldigt positivt insälld till andrahandsmarkanden och för mig som investerare har den öppnat upp helt andra möjligheter att hitta nya investeringar vid alla tillfällen. Man bör dock som med alla typer av investeringar och marknader var uppmärksam på att alla möljigheter också kommer med en risk! 

Hur ser ni andra på Lendify i allmänhet och andrahandsmarknaden i synnerhet? Något som ni är intresserade av? Varför/Varför inte? 

Taggar (blogg): 
sparphillipa's picture
1
2
0
0
sparphillipa

Jag har funderat på Lendify som ett sätt att diversifiera mina investeringar. En funderingar jag har är hur "aktiv" man behöver vara? Du skriver i inlägget att du loggar in någon gång i månaden, men sällan hittar nya lån. Behöver man vara mer "på" för att hålla sig ajour med bra lånetillfällen - eller vad rekommenderar du? 

 

Fantastiska Farbror Fri's picture
305
1405
64
0
Fantastiska Far...

Hej Sparphillipa och tack för din kommentar, 

Jag har två konton hos Lendify ett manuellt (som jag relaterar till ovan) som jag startade för att testa plattformen vilket jag tycker är lättare att göra när jag är aktiv. Till det har jag också ett autoinvest konto som sköter sig själv. För de allra flesta som inte har intresse av att bevaka detta någon gång i månaden eller mer är autoinvest att rekomendera då behöver du inte göra något själv utan urval av lån med stor riskspridning görs automatiskt och om du väljer det så görs också återinvesteringen automatiskt. 

 

Anonymous's picture
Kalle56 (ej registrerad)

Får du ut så mycket mer än 6% efter skatt?

Anonymous's picture
iterik (ej registrerad)

Hej!

Är nyfiken på hur dina tankar går kring Lendify och per-to-per lån. Är tanken att öka kapital för att få ut större summor i ränta? Men en målränta på 6% skulle de 150 kkr innebära ungefär 6 kkr per år efter skatt tänker jag.

Och en inspirerande blogg! :D

//Erik

Fantastiska Farbror Fri's picture
305
1405
64
0
Fantastiska Far...

Hej Kalle och Erik och tack för era kommentar,

Kalle56 - nej efter skatt är avkastningen snarare 4-5% för närvarande. Detta ska dock jämföras med 0,25% hos storbankerna och 0.7-1,0% hos nischbankerna. 

Erik - för närvarande har jag inga planer på att öka insättningen hos Lendify men det är över tid möjligt att den både ökar och minskar tidvis. Lendify fungerar som en del i vår likviditetsplanering under uttagsfasen. Planen är att oftas återinvestera ränta och amortering men tidvis också ta ut. Skulle vi under någon period få för mycket kontanter så skulle jag även kunna tänka mig att investera mer. Avkastningen är som du säger 6000 kr efter skatt men det är tillexempel lika mycket som vi betalar på vårt bolån som är 4 ggr så stort årsvis...det blir inga stora siffror med nuvarande ränteläge. 

 

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (23)

Taggar