Fantastiska Farbror Fri
Likes
306
Antal inlägg
1413
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Den nya planen (Del 2 av 4) – De finansiella förutsättningarna!

Då var det dags för det andra inlägget i serien om vår nya plan (del 1 finner du här). Vi väljer alltså att satsa på alternativet att jag slutar redan nästa sommar medan frun fortsätter ett par år till.  Har också konstaterat att detta kommer att bli en serie med fyra inlägg. De kommande två kommer handla om ”risk och möjligheter” samt om hur vi ser på ”livet efter pension” både i ekonomiska termer men också vad vi planerar att göra med all tid vi får.

De finansiella förutsättningarna just nu är dessa. Vi har för närvarande ca 1 MSEK i likvida tillgångar (Aktier och sparande) efter att ha sålt av lite aktier för kontantinsats till det nya huset. Våra två hus är värda uppskattningsvis 3,2 MSEK tillsammas och belånade till -1,6 MSEK så där har vi ytterligare ett kapital på 1,6 MSEK. Till detta kommer våra pensionsavsättningar till PPM, tjänstepension och IPS (nu avslutad) som uppgår till ca 1,5 MSEK. Jag har även tillgångar i en vinstandelsstiftelse genom jobbet (ca 0,1 MSEK) och vi har lite kvarvarande studielån (-0,2 MSEK). Summa drygt 4 MSEK

Med frun’s nya lön kommer vi från och med september kunna öka vår sparandegrad till ca 75% eller totalt ca 70 tkr i månaden. Jag har också så pass mycket innestående semester på jobbet så även om jag slutar jobba till sommaren så kommer jag få ca 10 månadslöner nästa år. Det nya huset kräver några mindre uppdateringar redan innan inflyttning och det finns en del kostnader relaterat till pantbrev och lagfarter så uppskattningsvis 100 tkr kommer gå till detta innan nästa sommar. När vi säljer vårt nuvarande hus tänker vi använda större delen av den likviden till att lösa lån men kommer troligen inte betala av allt för att på det sättet se till att vi har lite mer likvida medel vid behov. Allt detta sammantaget gör att vi ser det som möjligt med lågt antagna avkastningsantaganden att har drygt 5,2 MSEK i tillgångar till slutet av 2016. Vi kommer dock inte börja röra dessa pengar alls då. Utan vi kommer låta dessa stå kvar i hus (och ge oss billigt boende) respektive aktier och pensionsfonder som fortsätter generera avkastning. Allt medan vi lever på frufrivid42’s lön och fortsätter att sätta in pengar i till pension och till sparande dock i en betydligt lägre takt. Under frufrivid42’s planerade sista år på arbetsmarknaden planerar vi att öka kapitalet till ca 6 MSEK (= 25 ggr våra beräknade levnadsomkostnader för ett år, vilket är vår minimigräns för att våga gå båda två ). Tillväxten de två ”sista” åren är ungefär i lika delar nysparande och avkastning. Detta är en ambitiös men möjlig plan.

Under det närmaste året kommer vi ha möjlighet att sätta in exceptionellt mycket pengar både i aktier och till pension. Vad gäller pensionen har jag hos min arbetsgivare relativt lite inflytande över hur den placeras men vad gäller aktierna har jag desto mera och för att undvika risken att köpa vid fel tillfälle kommer vi bibehålla takten att köpa aktier för ca 25 000 kr i månaden och samtidigt bygga upp en viss likvid så att vi kan hålla inköpstakten jämn även en längre tid även efter min ”pension” förhoppningsvis ända fram till frufrivid42 går också. Investeringarna kommer fokuseras något mer på nuvarande direktavkastning än på tillväxt i bolagen eftersom pengarna ska börja användas i närtid så det kan bli lite förändringar i portföljen framgent baserat på detta.

Fördelningen när vi båda slutar arbeta är förhoppningsvis Hus 1,5 MSEK (Värde 2,1 MSEK och ett lån på 0,6 MSEK), Pension 2,2 MSEK, CSN lån -0,2 MSEK och Aktier/sparkonto/vinstandel 2,5 MSEK. Summa eget kapital 6,0 MSEK. Detta bygger på antagandet att frufrivid42 kommer ha samma inkomst som idag (kan självklart bli både högre eller lägre), bygger på en antagen inflationsjusterad avkastning på kapital (ej bundet i boende) på 5% (kan både bli högre och lägre) samt förutsättningen att jag inte kommer tjäna ett enda öre  under denna period samt att vi inte har möjlighet att få några hyresintäkter på stugan som ligger vid det nya huset.

Nästa inlägg kommer handla om risker och möjligheter så då blir det mer om dessa möjliga upp och nedsidor i kalkylen samt ”vad är egentligen det värsta som kan hända?”.

Men först undrar jag som vanligt vad ni kan tänkas ha för kommentarer kring vad jag skrivit ovan…något så när förankrat i verkligheten eller fullkomlig rappakalja? 

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (25)

Taggar