Fantastiska Farbror Fri
Likes
306
Antal inlägg
1413
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Fredagsfunderingen - Vad har arbete för syfte egentligen?

Det sägs ofta att arbete skapar välstånd och det kan på ett vis vara sant men frågan är om det inte i ett modernt automatiserat samhälle är snarare en fråga om att det är det enda rättvisa sättet att fördela välstånd?

Man skulle kunna säga att det mesta av vårt välstånd skapas av maskiner, värdet av de varor, tjänster och övriga nyttigheter som skapas i Sverige är ständigt ökande men samtidigt krävs det mindre arbetskraft för att framtsälla dessa. Industrin har högre output (mätt i värde) än tidigare men med mycket lägre insats av (direkt) mänskligt arbete. 

  • Lantbrukaren jobbar ensam med sina traktorer och automatiska mjölkningsanläggningar. 
  • Skogen avverkas och förädlas till hygienprodukter av maskiner (och någon enstaka människa). 
  • Vattenkraften övervakas och styrs av maskiner.
  • Lastbilarna, gruvmaskinerna och  tillverkas av maskiner.
  • Bankärenden sköts av kunden själv som aldrig besöker banken. 

 

Visst det är männsikor inblandade men mest i en indirekt funktion och det är faktiskt så att många människorna jobbar med att ta hand om de andra människorna på HR avdelningar eller i personalmatsalar och i andra indirekta funktioner som ekonomi eller juridik. Det blir även en större andel service i ekonomin vilket också kan sägas öka välståndet men återigen är frågan om detta inte är mer fördelning än verkligt välståndsskapande? 

Jag vill på intet sätt förringa kunskapsarbete och ej heller praktiskt arbete som inte kan automatiseras till exempel många service yrken. Jag tycker inte heller att detta är en dålig utveckling det är väl alldeles utmärkt att vi behöver jobba mindre hårt för att skapa välstånd. Frågorna kvarstår dock.  

Är det verkligen så att större delen av vårt välstånd skapas genom arbete eller är arbete i första hand en väg för att fördela det välstånd som skapas av maskiner?  Om det senare är fallet finns det någon annan väg eller måste vi fortsätta att försöka "skapa arbete"?  Vad är dina reflektioner? 

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Eva (ej registrerad)

Reagerar ofta på det där pratet om att "skapa arbete". Det är uppenbart är sådant arbete i första hand handlar om att få fler människor att kunna få en inkomst, inte att arbetet, på ett naturligt sätt och utan extra åtgärder, nödvändigtvis behöver göras. Och även om det kanske behöver göras beräknas det vara så kostsamt att man hellre avstår om inte stat eller kommun går in och kanske bekostar ett projekt, antingen via skattesubventioner eller rena "satsningar" dvs betalar hela grejen för att folk ska få jobb och slippa få nästan samma pengar i bidrag. Livsstilen idag är dessutom så pengakrävande att man räknar med att ingen mellan 20 och 65 kan gå utan inkomst en endaste månad och kommer kräva bidrag i någon form om pengaflödet stryps pga arbetslöshet om än bara några veckor. Det är i mina ögon en sårbarhet som gör svensson till en fattiglapp!

Arbetet är ofta så frikopplat från hur arbete normalt borde skapas. Man arbetar för att arbetet behöver utföras och man njuter frukten av arbetet, antingen direkt , t ex i sitt eget hem, eller indirekt, genom lön för att man gjorde ett jobb som någon ville ha gjort. 

Och så detta med välstånd. Det kan ju rimligtvis inte enbart handla om mängden pengar som cirkulerar i ett samhälle utan ännu mer hur de fördelas och används på bästa sätt, dvs på det sätt som gynnar samhället som helhet och även på lång sikt. Välstånd kan knappast vara annat än ett samhälles förmåga att på ett hållbart sätt förvalta sin framtida förmåga att försörja sig självt. Om det sker via arbete är kanske en fråga om hur man definierar arbete. Men helt utan arbete går det väl knappast!  

Fantastiska Farbror Fri's picture
306
1413
64
0
Fantastiska Far...

Hej Eva och tack för din kommentar. "Skapa arbete" måste vara något av det dummaste som kommit ur en politiker mun någonsin...."skapa inkomst" kanske skulle vara mer relevant men möjligen ännu svårare att förstå???!?

Anonymous's picture
Eva (ej registrerad)

Att skapa inkomst låter ju väldigt bra och säger ju precis vad det handlar om. Att starta ett företag är ett sätt att skapa inkomst genom en verksamhet, en affärsidé. Att företagare kanske utåt sett säger sig vilja arbeta för X , att företaget ska göra Y är bara idén och verksamheten men detta skulle knappast göras utan att man fokuserade på att skapa inkomst. Annars kan man inte betala sin investering och verksamheten kan inte hålla igång med anställda eller utökas om behovet skulle finnas. Ofta vill ju företagare också tjäna så mycket pengar som möjligt, kanske till och med oftast... Alltså är företagare inkomstskapare. Att det då uppstår arbeten åt andra är en sekundär sak då det ju ändå är en risk för företagaren. För denne är ju arbetet en utgift som inte automatiskt leder till inkomst, utan kan bli en kostnad om den anställde kostar mer än värdet av det den anställde levereras av värde. Sådana arbeten är aldrig trygga (om inte facken är extremt mäktiga) för när inkomstskapandet sjunker kan den anställde bli uppsagd. Inte för att arbetet plötsligt inte finns utan för att det inte producerar värde för arbetsgivaren. 

Annat är det ju förstås med verksamhet där behoven är sådana, t ex sjukvård, skola, att man knappst vill vara utan om någon inte tyckte det vore värt investeringen i uppbyggnad och underhåll. Syftet med sådan verksamhet kan inte främst vara att skapa inkomst. Men inte heller att skapa arbete. Arbetet finns redan i behovet av skola och sjukvård. Då handlar det om verksamheter som behöver utföras nästan oavsett kostnad. Dessa arbeten är trygga i samma mån som behoven tycks omättliga och någon garanterar försörjningen,  t ex stat, kommun, landsting eller företag vars mål inte är inkomstskapande (är det möjligt?) utan kanske finansieras via skattemedel. Arbetena är trygga om de som röstar anser det ok att man gemensamt betalar dessa arbeten. Det kan ju finnas många lägen där arbetena finns, behoven alltså (upprustning/underhåll av järnvägsräls?), men inte utförs då vi gemensamt inte tycker att vi vill betala för det via skatten. 

Ja, det var en massa självklarheter. Tycker man mer borde nämna saker för vad det verkligen är och lägga ned floskelsnacket. Knappt någon skulle gå till sitt jobb för att jobba utan för att få sin lön. Skulle de gå dit om lönen upphörde? Vissa kanske, av idealistiska skäl, för att de sjuka skulle dö, för att jobbet i sig kan vara en lön. Där börjar det intressanta enligt mig. Alla borde fråga sig, vad vill och kan jag göra ofta, behöver bli gjort och är så givande att jag inte är beroende av lönen för att vilja göra det? Detta kallar jag äkta arbete. Det behöver ju inte alltid skilja sig från lönearbete men kan nog ofta göra det. Nästa fråga blir hur jag ska bli mer oberoende av att ständigt kämpa med att skapa inkomst och istället bli mer oberoende av lönearbete.

 

 

Anonymous's picture
S (ej registrerad)

"Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar." - Karl-Bertil Jonsson

Anonymous's picture
Uffe (ej registrerad)

Syftet är att få saker vi vill ha gjorda gjort. Arbetet är i stikt mening inte värdefullt, utan det värde vi tillmäter det är vår önskan om en viss förändring. Kan vi så ska vi naturligtvis automatisera bort 'onödigt' arbete. Men problemen för många är att deras arbete inte har värde för andra, de kan inte sälja sitt arbete för pengar. 

Hela systemet är gjort så att vi tjänar varandra, i en cirkel. De som gör det bäst, får mest. Eller nåja, vissa kan övertyga staten att ge dem mer än de förtjänar. Men på det hela taget så accepteras samhällets insittutioner för att de uppfattas som rättvisa. Folk har olika uppfattningar om vad som är rättvist, så om allt för många (relevanta) blir föfördelade så får vi revoulution.

 

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (25)

Taggar