Fantastiska Farbror Fri
Likes
305
Antal inlägg
1408
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Uttagsfasen - Del 3 (5) Frihet med ett begränsat kapital..

Idag kommer då det som många väntat på och andra bävat för nämligen simuleringarna av hur kapitalet ska räcka. Dessa är mycket förenklade och bygger på att aktier justerat för inflation och skatt kan avkasta 5% och att traditionellt förvaltat pensionskapital ger 2%. Bostaden ger i detta exempel ingen avkastning utan följer bara inflationen. Alla siffror är i dagens penningvärde. 

Vårt totala kapital består som vi beskrev i måndagens inlägg, av pension, fritt eget kapital och vårt hus. För denna simulering har lånen räknats bort från dessa tillgångar och huset tas upp till 1,4 miljoner (2 MSEK - 0,6 MSEK) och CSN lånen har räknats bort från Pensionskapitalet.   

Grundscenario

Som vi berättade igår så räknar vi med att kunna leva på i snitt 20 000 kr i månaden eller 240 000 kr om året (inflationsjusterat) under hela perioden. Det troliga är dock att utgifterna tidvis är betydligt lägre än så och vid andra tillfällen är betydligt högre. Att vi skulle kunna göra av med så mycket pengar den dagen barnen är utflyttade känns också ganska osannolikt men för denna simulering har vi dock räknat med samma uttag varje år. 

Som synes av grafen ovan så räknar vi med att urholka vårt fria egna kapital fram till det att våra pensionspengar blir tillgängliga vi kommer i första hand att göra detta genom uttdelningar och ränta men det kommer inte räcka hela vägen så vi kommer även gradvis sälja av aktier under perioden.  Vår prognos är att vårt fria kapital räcker fram till 60 och med nuvarande regelverk så kan delar av pensionen tas ut från 55 år och andra från 58 respektive 61. Detta gör att vi känner tillförsikt med att pengarna räcker.

Det finns dock några ytterligare säkerhetslinor som förstärker vår tilltro till att detta kommer att räcka och bli över mer om dessa nedan:

Övriga inkomster (säkerhetslina 55-65 år)

Vårt grundscenario bygger inte på att vi har några andra inkomster under den kommande perioden men redan idag hyr vi ut vår gäststuga vilket ger en intäkt på 40 000 kr om året. Utöver detta så är det högst osannolikt att vi ska kunna gå igenom resten av livet utan att tjäna en enda krona på någonting. Nedan är samma graf som ovan men där 40 tkr om året kommer från andra källor medan 200 000 kr tas ut ur portföljen. Som synes räcker då det fria egna kapitalet uppskattningsvis fram til 64 istället för 60. Även om vi har räknat med att vara fria utan övriga inkomster så är detta ett betydligt mer troligt scenario då vi kommer fortsätta driva projekt drivet av intresse och dessa kommer någon gång ge lite pengar. Detta ger framförallt extra tillförsikt om tiden mellan 55-65. 

Inkomstpension (säkerhetslina 65+ år)

En annan aspekt på detta är att vi inte räknar in vår inkomstpension (alltså den allmäna pensionen som vi inte har möjlighet att placera själva) i vår grund kalkyl. Om vi gör det så ser utvecklingen för det totala kapitalet ut som nedan. Totalt och totalt inklusive övrigt är enligt exempel ovan, medan jag här också lagt till en linje som inkluderar vår inkomstpension. Detta ger framförallt extra tillförsikt kring tiden efter ordinarie pension. 

De flesta inser ju dock att trots dessa fina linjer i diagram finns både möjligheter och risker. Men så är det ju med allt i livet. En tillsvidareanställning är tillexempel tillsvidare bara till den dag då den inte är det mer. Framtida avkastning kan bli både bättre och mycket sämre än antaget. Vi kan får större eller mindre inkomster från andra källor och räntorna på lånen kan förädras. Dessa simuleringar som bygger på något så när rimliga avkastningsantaganden och samtidigt vår verkliga budget ger dock en fingervisning om vad som är möjligt. Imorgon ska vi dock gräva lite djupare i vilken inställing till frihet, ekonomi, risk med mera som krävs för att vara fri med ett begränsat kapital kanske det mest spännande avsnittet enligt mig. 

Men innan dess vill jag höra vad ni tycker och tänker kring dessa scenarion? Vad vill ni veta mera om och hur har ni själva tänkt. På fredag summerar vi upp med en fredagsfundering och då tänker jag också försöka besvara så många frågor som möjligt, så skjut!  

Anonymous's picture
Fru Avfart Frihet (ej registrerad)

Hej! Det vore intressant att veta hur uttagsfasen för pensionerna ser ut. Är planen att ta ut tjänstepension från 55? Fördelat på hur många år? Hur ställer sig pensionsuttaget på månadsbasis i förhållande till er månadskostnad? Hur ser inkomsterna ut när tjänstepensionen är uttagen? Räknar ni med att ha byggt upp ett nytt fritt kapital då?

Fantastiska Farbror Fri's picture
305
1408
64
0
Fantastiska Far...

Hej fru avfart frihet och tack för din fråga, 

Vår plan för pensionen är inte super detaljerad men bygger i grunden på att vi ska ta ut pensionen över många år och inte så stora belopp årligen. Endast delar av vår penion blir tillgänglig från 55 och då är det troligt att vi tar dessa först över 5 år varefter andra blir tillgängliga. Om vi kan styra det så låter vi så mycket som möjligt stå kvar så länge som möljigt på som oskattade pengar på pensionskontot men om vi måste ta ut mer än vad vi gör av med så innebär ju det att vi på nytt börjar bytta upp ett kapital. Det kan även hända att vi i det läget i livet gör en ny bedömning av vårt behov av boende som kan innebära både försälning och uthyrning vilket gör prognoser på 15-20 års sikt väldigt osäkra inte bara på grund av finansiell risk men kanske i ännu högre grad att man då är i en helt ny fas av livet.  Vi räknar generellt med att kunna leva på tjänstepensionen resten av livet från 55 och allmän pension är mer "grädde på moset". 

 

Om du skulle vara intersserad av ett kort samtal om detta (för du verkar väldigt insatt så vi kanske kan jämföra anteckningar) så hör av dig på frivid42@outlook.com så kan vi boka in en timme nån gång:-)

Anonymous's picture
Lisa (ej registrerad)

Tack för en inspirerande blogg! Ser fram emot inlägg nr 4 & 5! Får man lov att fråga hur ni förvaltar era tjänstepensioner? 

Med vänlig hälsning, Lisa

Fantastiska Farbror Fri's picture
305
1408
64
0
Fantastiska Far...

Hej Lisa och tack för din fråga och de positiva orden:-)

Vår tjänstepension  har vi i ett antal olika delar (beroende på tidigare kollektivavtal hos tidigare arbetsgivare). Ungefär hälften är traditionellt förvaltat (dvs ränta) varav en del i en förmånsbästämd pension (ITP2) Den andra hälften är placerat i billiga aktiefonder. Tyvärr är det lite spretigt då olika bolag där pengarna ligger inlåsta hos bolag med begränsade möjligheter till fondval. Generellt har vi valt regionalfonder med viss övervikt mot europa, nordamerika och latinamerika men med exponering mot hela världen. Anledningen till vår viktning är i vilka delar av världen det är mest troligt att pengarna spenderas under vår tid som pensionärer.  

10meloner's picture
0
1
0
0
10meloner

Hej! Intressant inlägg! Du skriver ovan att ni generellt räknar med att kunna leva på tjänstepensionen från 55 års ålder och livet ut. Har du lust att dela med dig om lite mer detaljer om detta. Vad är tjänstepensionerna värda idag, vilken värdeuppgång räknar du med, vad är de värda när ni börjar plocka ut och hur mycket är era månatliga budgeterade utgifter (idag 20k per mån) justerat för inflation? :) Vissa delar av detta har du säkert redan skrivit, men det kunde vara spännande som en djupdykning. Mvh 10meloner

Fantastiska Farbror Fri's picture
305
1408
64
0
Fantastiska Far...

Hej 10 meloner och tack för din fråga, 

Just nu har jag inte så jättemycket mer information att dela med mig av utöver vad som beskrevs i måndagens inlägg om fördelningen av IPS, PPM (100 % aktier/aktiefonder) och tjänstepension cirka 50% aktiefonder och 50% traditionell förvaltning. När det gäller aktier så räknar jag med 5% avkastning precis som ovan medan för trad förvaltning räkar jag med 2% efter inflation. I modellen ovan har vi en "rak" kostnad på 20 000 kr i månaden under hela perioden men i realiteten så tror jag den kommer vara lägre de närmaste åren, sedan något högre (när barnen blir äldre) för att sedan sjunka om 10-15 år när barnen flyttar hemifrån. Att börja finlira med detta tycker jag dock ger en felaktig bild av exaktheten i dessa resonemang. När det det datumet kommer närmare och vi vet mer hur det ser ut med de regler som gäller då blir det mer relevant att börja detals prognostisera pensionsuttag som det är nu fram till dess nöjer jag mig med att konstatera att vi redan idag har ett större pensionskapital redan idag än vad de flesta har när de är 65...och att vi kan leva gott på mindre än de flesta:-)

phbjoh's picture
0
1
0
0
phbjoh

Intressant

Anonymous's picture
Besser (ej registrerad)

Gillar iden med säkerhetslinor !

Ett tips är att börja med någon mindre verksamhet redan innan 55 år för att ha en flygande start. Borde inte vara svårt att ha några referenser om det väl behövs vid 55+.

Även inkomstpensionen är en bra bas för livlinan vid 65+. Även här kan man ha "dubbla säkerhetslinor" om det skulle behövas.

Ytterligare ett plus med första "säkerhetslinan" är att den kan utvecklas till en (lönsam) hobby. Inte att förakta.

Besser

 

Anonymous's picture
TheVole (ej registrerad)

Hur robust känner du att modellen är? 

Som exempel:
Om vi låter 5 % gälla som ett genomsnitt på en 10-årscykel och första året ger -50 % och vi de efterföljande 9 åren får en 14 %-ig ökning (för att nå 5 % som snitt). Då kommer det inte vara mycket kvar efter 10 år.

Mer realistiskt är väl kanske om det är så att vi får ett börsfall på 50 % vi får en kraftigare återgång året efter. Låt säga 70 %. Resterande år skulle då ge 8 % (för att få 5 % som snitt). Då kommer det fria kapitalet vara ca 850k mindre än i grafen ovan.

(Givet uttag på 20k/mån i bägge exemplen).

Hur tänker du kring de här scenariorna. Har du ngn mitigeringsstrategi om börsfallet skulle infinna sig? Och hur tror du att du skulle agera om vi såg ett börsfall på 50 % under 2018?

Fantastiska Farbror Fri's picture
305
1408
64
0
Fantastiska Far...

Hej och tack för era kommentarer och frågor,

phjoh - kul att du gillar!

Besser - hela tanken med vårt liv efter friheten är ju att vi ska fortsätta arbeta med vissa saker men att arbetet ska få anpassa sig till livet istället för tvärt om. Om vi gör ett bra arbete så tror jag att olika typer av referenser och kontakter kommer sig naturligt av detta. Jag trivs också bättre med flera livlinor av större eller mindre karraktär typ vår uthyrning då denna inte är alls korrelerad med börsen. För oss är den värd mer som säkerhet än ett par extra miljoner i en portfölj. 

TheVole - tror att dagens inlägg (torsdag del 4 (5)) delvis svara på denna fråga. Rent krasst ekonomiskt så har vi så klart tankar kring hur detta skulle kunna funka vid en större börsnedgång då det handlar om att inte ta ut för mycekt kapital.

1. Vi har löpande 2 årutgifter i kontanter så vi har gott om tid att anpassa oss om det blir tuffare tider. 

2. Vi kan leva på betydligt mindre än de 20 000 vi budgeterar om det behövs

3. Vi har utdelningar och uthyrning som ger ungefär hälften av vår budget så förutsatt att börsen går ner men utdelningarna är intakta så har vi ett årligt kassaflöde in på cirka 120 000 (50% av budgeten). Dessutom har vi pengar hos Lendify som vi kan sluta återinvestera om vi behöver pengarna. Ett ytterligare kassaflöde av ränta om amoreringar på några tusen i månaden. 

4. Vi sparar barnbidraget separat till barnen vilket idag är ett kapital på 400 tkr och ett månatligt kassaflöde på 3900 kr som vi inte har för avsikt att använda till det dagliga men om det verkligen blir tuffa tider. 

5. Vi kommer troligen ha mindre inkomster från olika sidoprojekt som inte är meningen att leva på men om det skulle bli verkligt tufft så finns det ju möjlighet att skala upp några av dessa. 

Den sammanlagda effekten av alla dessa säkerhetnivåer/linor bedömmer jag som mycket starkare än "bara" lite mer kapital...

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (24)

Taggar