Fantastiska Farbror Fri
Likes
306
Antal inlägg
1412
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed
7 juni 2016

De 8 kapitalen - två fixade 6 kvar att jobba på!

Ibland hittar men en koncept som sammanfattar det man själv har tänkt under en lång period. Så var det för mig med de 8 kapitalen som beskrivs i böcker och på bloggar och som är ett system skapat av Ethan Roland som bland annat driver ett företag som designar permakulturjordbruk. 

Det intressanta med dessa kapital är att dem alla behövs i ett samhälle samt att de till viss del men aldrig helt kan ersätta varandra. Nedan min förklaring på vad dessa kapital innebär (detta är min egen tolkning och översättning från engelska så säg till om du tycker något blivit fel):

  1. Finansiellt kapital - detta är det vi direkt tänker på när vi säger kapital. Finansiella tillgångar i form av kontanter, aktier, fonder etc. Du kan förvärva eller förbruka detta kapital beroende på hur du agerar. 
  2. Materiellt kapital - detta är också lätt att förstå och kan oftast överföras till ett monetärt värde till exempel ett hus, en bil, 100 gram guld på samma sätt kan du förvärva eller förbruka. 
  3. Levande kapital - är saker så som boskap, träd, odlingsjord och annat som lever och skapas eller skapar löpande. Det är här inte en lika tydlig koppling mellan insättningar och uttag men om du bara tar ut så tar det tillsist slut, till exempel om du inte tillför näring till jorden där du odlar..eller bara fäller träd men aldrig planterar.    
  4. Socialt kapital - ett väl fungerande socialt sammahang kan ofta ersätta saker som annars hade behövt lösas med pengar. Du sätter in genom att vara behjälplig och vänlig mot andra och tillbaka får du hjälp och vänligt bemötande. Även här inte lika tydlig koppling mellan insättningar och uttag men det är tydligt att den som hjälper andra och är trevlig har lättare att själv få hjälp. Socialt kapital kan numera även byggas "digitalt" via sociala medier, bloggar med mera där man bygger ett nätverk av likasinnade. 
  5. Kunskapskapital - detta är utbilding i traditionell bemärkelse och även här behöver man ständigt kompletera. Det är inte bara via kurser och utbildningar utan genom att läsa, lyssna och lära genom hela livet så sätter man in på kontot något som kan komma till användning i många olika situationer
  6. Erfarenhetskapital - det här är en annan typ av kunskap som sitter i händerna och i ryggmärgen inte som kommer från skolbänken. Att någon gång har drivit ett eget företag, bytt ett däck, målat, byggt en vägg, byggt en webplats, startat en blogg, webshop eller andra liknande saker är exempel på detta. Med många sådana kunskaper finns möjlighet både till att spara pengar då man kan göra mer själv och det finns också fler möjligheter till potentiell försörjning för den som "kan det mesta". 
  7. Kulturellt kapital - detta är vad samhället har gemensamt, det är större än ditt eget sociala sammahang och inkluderar så väl kultur i betydelsen konst och underhållning som det gemensamma "samhällskontraktet".  
  8. Spirituellt kapital - detta skulle kunna vara en gudstro men även tilltro till sig själv. Att kunna känna positivism är ett spirituellt kapital och den som ständigt motarbetas eller ger sig in på omöjliga projekt kan brytas ner i sitt spirituella kapital. Den som har en gudstro känner tillförsikt baserat på detta vilket hjälper personen genom livets lite svårare stunder. Samma effekt kan en tydlig känsla av meningsfullhet ha för den som inte har någon gudstro. 

Många har frågat här på bloggen vad man ska syssla med när man blir fri och inte längre behöver jobba och ett svar på detta kan vara att jobba på de 6 andra kapitalen. Ett heltidsarbete bidrar nämligen främst till att bygga upp finansiellt och materiellt kapital och i någon mån även erfarenhetskapital men då ofta på ett ganska smalt område. Det är lite förenklat men översiktligt skulle man kunna säga att det som väljer att "hoppa av" ekorrhjulet som ekonomiskt oberoende har byggt klart sitt finansiella och materiella kapital men nu fortsätter att bygga upp de andra med större kraft. 

Hur ser ni på detta? Har ni kommit i kontakt med de 8 kapitalen tidigare?  

 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (24)

Taggar