Fantastiska Farbror Fri
Likes
306
Antal inlägg
1413
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed
26 juni 2017

Uttagsfasen Del 1 (5) - balansräkningen från start!

För många låter det nog helt sjukt att vi har sparat ihop 2,7 miljoner kronor som vi har på bankkonto och i olika likvida investeringar. Samtidigt är det många inom subkulturen ekonomibloggare som undrar  hur vi vågar sluta jobba heltid när vi har så lite pengar. Av den anledningen tänkte jag avsluta den här terminen med en grundlig genomgång av vår balansräkning men även den inställning och riskförståelse som krävs för att vara fri med ett begränsat kapital. Tänkte avsluta veckan med en Q&A som fredagsfundering så under hela veckan hoppas jag att alla ställer sina frågor så ska jag försöka besvara så många som möjligt på fredag. 

Idag tänkte jag att vi börjar med en genomgång av vår balansräkning för att visa på förutsättningarna där vi startar. 

Tillgångarna fördelar sig i tre delar varav: 

 • Pension är den största biten på drygt 40% och där inkluderar vi tjänstepension (ITP), PPM och IPS vilka är de pensionsdelar där riktiga pengar sätts av för framtida pension och där vi har viss påverkan på hur dessa placeras. IPS 100% aktier och PPM  placerade 100% fonder. I tjänstepensionen är det en fördelning mellan fonder,  traditionell förvaltning och en viss del förmånsbestämd pension beroende på de kollektivavtal som gällt på våra respektive tidigare arbetsplatser. 
 • Fritt eget kapital  är den näst största biten som är vår aktieportfölj samt tillgångar på bankkonto och hos Lendify. Denna del utgör en tredjedel av vårt totala kapital (mer detaljer om portföljen nedan)
 • Boende är den minsta biten på knappt 25% av det totala kapitalet, vårt boende ger möjlighet till en hyresinkomst men just nu är detta kapital främst investerat i att ge oss billigt boende. 

På skuldsidan i balansräkningen så kan man se att 90% av våra tillgångar är finansierade med eget kapital men vi har även 10% belåning. 

 • Bostadslån - vi har valt att behålla ett bostadslån på 30% av bostadensvärde (drygt 7% av vårt totala kapital) för att ha större flexibilitet och ett större fritt eget kapital. Planen är att behålla detta lån under överskådlig framtid och mest troligt är nog att detta löses den dag vi eventuellt säljer vårt hus någon gång i framtiden. 
 • Studielån - vi har lite studielån kvar och dessa betalar vi i den takt som föreskrivs. Eftersom jag har haft lite högre inkomst än fru fri och jobbat några fler år så kommer mitt lån att vara helt löst vid utgången av 2017 medan hon har ett litet lån kvar. På samma sätt här så tycker vi att vi vinner i flexibilitet genom att inte betala detta i förväg även om vi skulle kunna göra det. 

 

Om 15-20 år kommer våra barn vara vuxna och vi kommer få tillgång till de första delarna av vår pension. Under den närmaste periode är därför  kapitalet som vi har bundet i vårt boende framförallt aktuellt då det leverar billigt boende till familjen och pensionen ska vi förvalta väl men den har inget att göra med vårt dagliga liv.

Under perioden från nu och 15-20 år framåt  är störst fokus på vårt fria egna kapital som fördelar sig enligt nedan. 

Alla de färgglada bitarna inklusive en liten likvid på depån och pengar placerade hos Lendify räknar jag som delar i "portföjen" medan de grå bitarna är vår likviditetsbuffert som består i cirka 500 tkr på sparkonto och kända återbetalningar (170 tkr) av skatt och vinstandelar som kommer tas ut nästa år. Den investerade portföljen har i skrivandet stund ett värde på knappt 2,1 MSEK. Det totala värdet på fritt eget kapital är drygt 2,7 miljoner. 

Detta är alltså starpunkten för kapitaltet, imorgon tisdag fortsätter vi med vår budget under friheten, följt på onsdag av prognoser för kapitalets utveckling och på torsdag den mentala biten kring att vara fri och så avslutar vi som sagt på fredag med en fredagsfundering där jag tänker svara på alla era frågor! 

Vad är era reflektioner kring detta?

Taggar (blogg): 
5 oktober 2016

Vår balansräkning - styrkor och svagheter!

Efter att förra veckan ha avslöjat min inkompetens kring pension och att jag hittat cirka 850 000 kr som vi inte hade koll på så är det kanske intressant att uppdatera hur vår balansräkning  ser ut. Har också tittat på styrkor och svagheter i denna. 

På tillgångssidan (diagram till vänster ovan) har vi i huvudsak tre typer att tillgångar, det är pension (blått) och bostad (gult) (som kan summeras som "bundet kapital")  och fritt kapital (grönt), det senare är det som presenteras ovan under fliken "våra aktier" och består av aktier, kontosparande och pengar investerade hos Lendify

På den andra sidan i balansräkningen har vi eget kapital och skulder. Vi har lite studielån kvar som vi betalar enligt plan (ej snabbare på grund av de attraktiva lånevillkoren) och så har vi ett lån på bostaden motsvarande knappt 30% av bostadens värde. 

Så vad är styrkan och svagheten i detta: 

Styrkor

 • Vi har har ett sammanlagt eget kapital på drygt 6 MSEK vilket är få förunnat
 • Vi har ett starkt sparande till pension
 • Vi äger ett eget kostnadseffektivt boende
 • Vi har låg skuldsättning med attraktiva villkor (Bolån och Studielån) 
 • Vi har möjlighet att skapa avkastnig även på boendet genom uthyrning av stuga

Svagheter

 • Vi har mycket kapital som är bundet i boende och pension 
 • Vi har inte full frihet i placeringen av pensionskapitalet
 • Vi har endast 25% av vårt kapital är tillgängligt för använding de närmaste 15 åren (boendet behövs (minst) så länge barnen bor hemma och pensionen är bunden till 55 års ålder eller senare beroende på olika avtal)
 • Vi har fortfarande skulder om än låga

Hur kunde det bli så här? Anledningen till att vi har så mycket pengar bundna är delvis att vi valt att köpa vårt boende vilket jag sammantaget tror är det bästa alternativet för oss. Vi har även mycket kapital bundet i pension. Detta beror delvis på att vi haft arbetsgivare som satt undan pengar men också att jag under några goda år inkomstmässigt valt att löneväxla för extra pension. Hade vi inte gjort detta hade vi haft ett mindre totalt kapital men ett större fritt kapital. 

Vad händer nu? Det närmaste året kommer huvuddelen av vårt sparande gå till fritt kapital. Frun tjänar inte över gränsen för statlig skatt och kommer därför inte att löneväxla och jag kommer nästa år att få ett avgångsvederlag som tillsammans med lite andra ersättningar kommer ge mig en god inkomst men inte heller den över gränsern för statlig skatt. Detta gör att vi kommer sluta göra extraavsättningar till pension och fokusera på fritt kapital. Allt annat lika (om börsen står stilla) skulle innebära att vårt fria egna kapital ökar kraftigt fram till och med nästa sommar.

Vad händer i framtiden? Från och med nästa sommar så planerar vi ju att leva på kapitalet och då blir det ju ett annat läge att fundera över uttag.  Troligen kommer vi fortsätta att ha en hyresintäkt från stugan, vi kommer fortsätta att ha lite sidoinkomster från olika verksamheter och möjligen kommer vi att ta mindre inhopp tillexempel som lärar vikarier eller liknande från och med 2018. Var för sig kommer troligen inkomsterna vara små men det stärker likväl tron på att vi klarar oss på det fria kapitalet fram till pensionskapitalet blir tillgängligt. En fördel är även under de kommande året att med små inkomster är också skatten låg vilket gör att en stor del av de inkomster vi får from olika källor faktiskt faller ner i våra egna fickor. 

Vad tycker du om vår situation...bra eller bajs? Hur ser din balansräkning ut? Varför gör den det och vilka styrkor och svagheter ser du i detta? 

1 januari 2016

Budget och balansräkning


Vår budget och balansräkning


Budget

Det finns inget som är en normal månad för oss, med fem personer i familjen, en villa och två bilar varierar både utgifter och inkomster  kraftigt. Jag räknar även in avsättningar till tjänstepension och premiepension i vår sparkvot vilket jag gör genom att lägga till dessa till  nettoinkomsten, dessa går direkt till sparande och är bundna fram till 55 eller 62 års ålder. Beräknat på detta sätt är vår totala månatliga inkomst ca 75 000 kr i genomsnitt. Och utgifter/sparande fördelar sig enligt följande, vår sparkvot så som vi beräknar den är oftast mellan 60 och 70% men kan enskilda månader vara så låg som 25% och andra månader vara så hög som 80%.

Capture

Balanräkning

Tillgångar 31/12 2015 (31/12 2014)

 • Hus & fast egendom 55% (28%)
 • Pension 26% (36%)
 • Aktier 19% (37%)
 • Totalt ca 6,2 MSEK (3,6)

Skulder och eget kapital 31/12 2015 (31/12 2014)

 • Bostadslån 26% (0%)
 • Studielån 4% (6%)
 • Eget kapital 70% (94%) =4,4 MSEK (3,4)
 • Totalt ca 6,2 MSEK (3,6)
Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (25)

Taggar