Fantastiska Farbror Fri
Likes
305
Antal inlägg
1404
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed
2 januari 2017

Lästips - Jordad!

Den stora poängen i den här boken författad av David Jonstad är att även om mycket få av oss är lantbrukare eller ens hobbyodlare så är vi alla bundna till jorden. All vår mat, allt byggmaterial, bränslen och allt annat har sitt ursprung i och av jorden. Det kan vara lätt att glömma det om man lever ett modernt urbant liv långt ifrån gruvbrytningen, skogsbruket, odlingen och fisket. Det är också lätt att glömma i en tid när vi under ett sekel haft tillgång till ett överflöd av billigt och lätttigängligt fosiltbränsle och mineraler. Boken tar avstamp i att vi börjar närma oss gränsen för vad naturen tål.

Den stora styrkan i den här boken att beskriva det lilla och det praktiska. Hur författaren  själv flyttat med sin famlj för att leva på en liten gård i södra Dalarna. Hur var och en av oss har två fotbollsplaner med produktiv mark som behöver försörja oss om vi ska leva inom jordens gränser. Dessa två fotbollsplaner behöver ge all mat och allt bränsle och material för ett liv och behöver därmed innehålla både odling, djurbete och skog. 

En stor del av boken är en genomgång av hur olika system i olika tider har fungerat i byar där man delade på mycket och jobbade tillsammans till "egna hem" och industrialismen där vi blev allt mer individualistiska. En del av den historiska tillbakablickern är lite långrandig och ibland har jag svårt att se poängen med vissa spår. Dock den slutsats som jag drar av många historiska exempel är att det idag saknas en hel del socialt och kulturellt kapital i våra samhällen eller man skulle kunna uttrycka det som att det är nivå mellan individen/familjen och staten som saknas. Det frivilliga arbetet i byn, samhället där man samverkar för att saker ska bli bättre för alla. En annan poäng är att när vi lever långt ifrån jorden så forstår vi inte riktigt vilka förutsättningar den har. Vi har svårt att förstå att det alltid finns en fysisk gräns för vad något klarar av. Datorer kan bli dubbelt så snabba var 18 månad..så funkar det inte med odling..

Intressant är också den genomgång av hur man i äldre tider jobbade för överlevnad inte för att bygga förmögenhet, det innebär att man tar det man behöver och när det är uppfyllt så vilar man och umgås. Jobbade man hårt med jakt eller skörd under en vecka så var nästkommande vecka till för vila. Livet var på många sätt tufft förr men det som vi lider mest brist på idag nämligen tid att vara tillsammans var en av de saker men oftast hade väldigt gott om. Intressant  att fundera över är då vilket överflöd som är mest värt...den typ som erbjuds i närmaste köplada eller tiden som man ger upp för att kunna besöka densamma?

Som sparnörd så gillar jag att författaren i slutet tar upp en praktisk lista på hur de ha gjort för att kunna genomföra sin livstilsförändring och där tar han väldigt tydligt upp "förmågan att kunna leva på lite" som en viktig bidragande  orsak till att de kan göra saker annorlunda och kunna få saker "jorda":-) 

Boken gör mig både bedrövad och hoppfull men det mest bestående efter läsningen är att jag mer sugen på att ta vara på de odlingsmöjligheter som finns bara på vår villatomt. Vem vet kanske finns det en liten odlare även inom mig? Hur är det med dig är du Jordad? 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (22)

Taggar