Fantastiska Farbror Fri
Likes
306
Antal inlägg
1413
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed
28 juni 2017

Uttagsfasen - Del 3 (5) Frihet med ett begränsat kapital..

Idag kommer då det som många väntat på och andra bävat för nämligen simuleringarna av hur kapitalet ska räcka. Dessa är mycket förenklade och bygger på att aktier justerat för inflation och skatt kan avkasta 5% och att traditionellt förvaltat pensionskapital ger 2%. Bostaden ger i detta exempel ingen avkastning utan följer bara inflationen. Alla siffror är i dagens penningvärde. 

Vårt totala kapital består som vi beskrev i måndagens inlägg, av pension, fritt eget kapital och vårt hus. För denna simulering har lånen räknats bort från dessa tillgångar och huset tas upp till 1,4 miljoner (2 MSEK - 0,6 MSEK) och CSN lånen har räknats bort från Pensionskapitalet.   

Grundscenario

Som vi berättade igår så räknar vi med att kunna leva på i snitt 20 000 kr i månaden eller 240 000 kr om året (inflationsjusterat) under hela perioden. Det troliga är dock att utgifterna tidvis är betydligt lägre än så och vid andra tillfällen är betydligt högre. Att vi skulle kunna göra av med så mycket pengar den dagen barnen är utflyttade känns också ganska osannolikt men för denna simulering har vi dock räknat med samma uttag varje år. 

Som synes av grafen ovan så räknar vi med att urholka vårt fria egna kapital fram till det att våra pensionspengar blir tillgängliga vi kommer i första hand att göra detta genom uttdelningar och ränta men det kommer inte räcka hela vägen så vi kommer även gradvis sälja av aktier under perioden.  Vår prognos är att vårt fria kapital räcker fram till 60 och med nuvarande regelverk så kan delar av pensionen tas ut från 55 år och andra från 58 respektive 61. Detta gör att vi känner tillförsikt med att pengarna räcker.

Det finns dock några ytterligare säkerhetslinor som förstärker vår tilltro till att detta kommer att räcka och bli över mer om dessa nedan:

Övriga inkomster (säkerhetslina 55-65 år)

Vårt grundscenario bygger inte på att vi har några andra inkomster under den kommande perioden men redan idag hyr vi ut vår gäststuga vilket ger en intäkt på 40 000 kr om året. Utöver detta så är det högst osannolikt att vi ska kunna gå igenom resten av livet utan att tjäna en enda krona på någonting. Nedan är samma graf som ovan men där 40 tkr om året kommer från andra källor medan 200 000 kr tas ut ur portföljen. Som synes räcker då det fria egna kapitalet uppskattningsvis fram til 64 istället för 60. Även om vi har räknat med att vara fria utan övriga inkomster så är detta ett betydligt mer troligt scenario då vi kommer fortsätta driva projekt drivet av intresse och dessa kommer någon gång ge lite pengar. Detta ger framförallt extra tillförsikt om tiden mellan 55-65. 

Inkomstpension (säkerhetslina 65+ år)

En annan aspekt på detta är att vi inte räknar in vår inkomstpension (alltså den allmäna pensionen som vi inte har möjlighet att placera själva) i vår grund kalkyl. Om vi gör det så ser utvecklingen för det totala kapitalet ut som nedan. Totalt och totalt inklusive övrigt är enligt exempel ovan, medan jag här också lagt till en linje som inkluderar vår inkomstpension. Detta ger framförallt extra tillförsikt kring tiden efter ordinarie pension. 

De flesta inser ju dock att trots dessa fina linjer i diagram finns både möjligheter och risker. Men så är det ju med allt i livet. En tillsvidareanställning är tillexempel tillsvidare bara till den dag då den inte är det mer. Framtida avkastning kan bli både bättre och mycket sämre än antaget. Vi kan får större eller mindre inkomster från andra källor och räntorna på lånen kan förädras. Dessa simuleringar som bygger på något så när rimliga avkastningsantaganden och samtidigt vår verkliga budget ger dock en fingervisning om vad som är möjligt. Imorgon ska vi dock gräva lite djupare i vilken inställing till frihet, ekonomi, risk med mera som krävs för att vara fri med ett begränsat kapital kanske det mest spännande avsnittet enligt mig. 

Men innan dess vill jag höra vad ni tycker och tänker kring dessa scenarion? Vad vill ni veta mera om och hur har ni själva tänkt. På fredag summerar vi upp med en fredagsfundering och då tänker jag också försöka besvara så många frågor som möjligt, så skjut!  

Blog Archive

Blog Archive
2018 (25)

Taggar