Mest aktivitet

Företagsforum

Forum

Är det dags öka i Sandvik?

Investman's picture
65
89
17
0
Investman

Sandvik-aktien har upplevt en relativt kraftig kursuppgång om närmare 30 % YTD. Sandvik bedriver verksamhet inom fem primärområden, där den konsoliderade tillväxtakten på dessa marknader förväntas ligga kring 4-6 %. Det bäddar alltså för en stabil tillväxt för bolaget, för dess aktie kurs och likaså dess utdelningstillväxt (utdelningspolicy 50 % av resultat per aktie). Att företaget är marknadsledande inom vissa produktsegement, stärker tilltron till dess förmåga att ständigt utvecklas och således med hjälpa av innovativa framsteg ta ytterligare marknadsandelar. 

Belyses 3 års kurshistorik, har akitekursen knappt rört på sig (99,7 idag 99,3 då). Med en betydande exponering mot den Europeiska marknaden, är därför den europeiska konjunkturen en viktig komponent för fortsatt tillväxt och således en högre aktiekurs. Sandvik är i likhet med andra multinationella bolag valutkurskänsliga, något som givetvis har gynnat resultatet de senaste året (pga dollarappreciering). Valutaeffekter är alltid trevligt ur det kortsiktiga perspektivet, men inget man kan förvänta sig ska bestå på längre sikt. Jag är positivt inställd till Sandvik på lång sikt, och utvärderar därför att fylla på mitt befintliga innehav vid en framtida rekyl. Vad tror ni? 
 

Taggar (forum): 
trader3000's picture
215
216
64
0
trader3000

Jag tycker områdena machining solutions och venture känns spännande. Machining solutions som är det största området i Sandvik hade sitt starkaste kvartal någonsin i q1 och venture ökade sin fakturering med nästan 100% year on year. 

zlaskarn's picture
239
359
24
1
zlaskarn

Det jag tycker känns mest spännande med Sandvik är Faxanders effektivserande av koncernen, det kommer vara väldigt viktigt för att nå deras marginalmål.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.