Trade Venue

Forumregler

Viktigt att veta innan du postar i forumet
 
I forumet  på Trade Venue ställs krav på kvalitet. När trådar saknar detta kommer de raderas eller låsas. Inlägg som inte är skrivna på svenska raderas. Engelska kan i vissa speciella fall tillåtas.
 
Den som bryter mot nedanstående regler riskerar varning, avstängning eller i värsta fall permanent bann. Varningar avskrivs ett år efter att den utdelades. Avstängningar sker 1 vecka, 1 månad eller 6 månader beroende på regelbrottets karaktär samt beroende på potentiella upprepade avstängningar, mm. Vid extrema regelbrott kan man bli permanent bannad.

Vid frågor eller synpunkter ang. moderatorers agerande, vänligen maila moderator@tradevenue.se
 
Regler

1. Allmän trivsel (gäller även bloggar och kommentarer)
För att hålla en trevlig och konstruktiv nivå i Trade Venue Forum ska användare följa de etiska regler som gäller såväl på internet som i det riktiga livet. Självklara saker som inte hör hemma i forumet är personangrepp, pajkastning, skriva med versaler, privata diskussioner, kränkningar, provocering och ”trollande”. Utöver forumets regler måste svensk lag självklart följas. Det är heller inte tillåtet att uppmana till brott.

2. Skapande av ny tråd
Trade Venue är en ekonomisite och således ska trådarna i forumet ha en ekonomisk anknytning. Trådens rubrik ska spegla vad tråden handlar om. Är trådens primära ämne en fråga ska rubriken visa detta genom att sluta med ett frågetecken. Tråden måste ha en frågeställning och/eller ett diskussionsunderlag. Skapa inte trådar när det redan finns en som hanterar samma ämne. Se även regel 3 om taggar.

3. Taggar
Vad noggrann när du väljer taggar. Enbart seriösa, rättvisande och neutrala taggar kommer att godkännas. De två vanligaste misstagen är att man väljer för få (glömmer viktiga) eller väljer irrelevanta taggar.

En tagg är ett ämne som diskuteras i inlägget. Med hjälp av taggarna kan vi kategorisera in forumet. Klickar man på en specifik tagg får man se alla trådar som är taggade med denna specifika tagg. Skillnaden mot underforum, som de flesta andra forum använder sig utav, är att samma inlägg kan hamna i flera forum, vilket är en stor fördel (när taggarna sätts ut på rätt sätt).

Ett exempel är om man skriver ett inlägg om Mr Green & Co AB (börsnoterat onlinecasinobolag) och dess introduktion på börsen. Självklara taggar är ”Mr Green”, ”IT” och ”Svenska aktier”, som är enkla att välja. Andra passande taggar skulle kunna vara ”nyintroduktioner”, ”internetbolag” och ”spelbolag”. Ju fler taggar desto bättre, så länge de alla är relevanta.

Ett vanligt förekommande misstag är när man i sitt inlägg nämner något, exempelvis ett bolag, som behövs i texten men som inte kommer att diskuteras och sedan gör en tagg för detta.

Det enklaste sättet att veta om ett tagg passar ditt inlägg eller inte är att fråga dig själv ”Om jag själv hade klickat på den här taggen, hade jag velat läsa detta inlägg?”.

4.Trams och off-topic
Att vara off-topic innebär att man postar inlägg som inte har med trådens ämne att göra. Inlägg av denna karaktär, samt rent trams, kan raderas utan förvarning och motivering.

5. Kvalitet
Att motarbeta diskussioner i forumet genom att posta inlägg med för låg kvalitet är inte tillåtet.

6. Spam
Att spamma är inte tillåtet. Ett annat ord för spam är skräppost, vilket beskriver det mycket bra. Upprepande inlägg, exempelvis med folk som haussar/baissar aktier om och om igen utan ny information, i samma eller olika trådar är vanligt förekommande och inte tillåtet.

7. Rapportera regelbrott
Vid varje inlägg finns en ”rapportera”-knapp som är till för att rapportera regelbrott. Att använda denna funktion förbättrar forumet avsevärt och vi uppskattar din hjälp avsevärt. Informera aldrig om regelbrottet i själva tråden.

8. Profilbild
Profilbilder måste följa forumets regler. I övrigt är det inte tillåtet att använda sig utav animerade bilder, bilder som kan uppfattas stötande, bilder som kan uppfattas olämpliga på en arbetsplats, samt att olovligen utge sig för att vara moderator/liknande.

9. Användarnamn
Ditt användarnamn måste följa forumets övriga regler. Det är heller inte tillåtet att skapa ett användarnamn med syfte att förväxlas med andra användare. Denna regel gäller även användarnamn och liknande från andra forum och sammanhang.

10. Moderatorers åtgärder
Moderatorers agerande i form av moderering, varningar och liknande ska ej kommenteras i tråden. Frågor eller synpunkter kring detta ska skickas via email till info@tradevenue.se

11. Sprida falska rykten
Att sprida falska rykten, förvrängd eller påhittad information om medlemmar, personer, företag eller organisationer är inte tillåtet.

12. Reklam
Inlägg med reklam, annonsering eller liknande innehåll som användaren tjänar pengar på eller på andra sätt drar nytta av är inte tillåtna.

13. Anonymitet
Det är inte tillåtet att avslöja en användares identitet i forumet, eller att sammankoppla användare med användare på andra forum.

14. Användare
Användarkonton är personliga och får varken säljas eller överlåtas. Det är heller inte tillåtet att registrera fler än ett konto.

15. Rättigheter
Trade Venue hävdar aldrig äganderätter till användargenererat material. Genom att använda Trade Venues tjänster ger du dock Trade Venue tillstånd att royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet globalt.
 
Moderatorer
Moderatorer står för driften av forumet och är till för att forumet ska vara så trevligt som möjligt och att reglerna följs. För att underlätta deras arbete kan du använda ”rapportera”-knappen som finns på varje inlägg. Moderatorerna är i de flesta fall vanliga medlemmar som fått förtroende efter förtroendeingivande aktivitet i forumet. Är du intresserad av att bli moderator så maila oss på info@tradevenue.se.
 
Läs även våra användarvillkor!

Kontaktinformation

Kontaktinformation

info@tradevenue.se

Tradevenue AB
Linnégatan 22
114 47 Stockholm